Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β΄ΕΠΙΠΕΔΟΥ

25/01/2011 ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Β’ ΕΠΙΠΕΔΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα εκπαιδευτικών που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς προγράμματα επιμόρφωσης Β' επιπέδου και δεν κατέστη δυνατό να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες πιστοποίησης που διενεργήθηκαν το Δεκέμβριο 2010, διερευνάται η δυνατότητα υλοποίησης μικρού αριθμού επιπλέον προγραμμάτων πιστοποίησης στο τελευταίο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου.
Λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες σε παλαιότερο ενημερωτικό σημείωμα εδώ.
Προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες συνεννοήσεις με τα Κέντρα Πιστοποίησης (ΚΕΠΙΣ) και να οργανωθούν τα προγράμματα αυτά, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής στις δοκιμασίες πιστοποίησης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (MIS) του έργου, στη διεύθυνση http://b-epipedo2.cti.gr/mis (επιλογή: «Συμπληρωματική εξέταση πιστοποίησης Β' επιπέδου»), με χρήση των κωδικών πρόσβασης που ήδη έχουν στη διάθεσή τους, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2011.
Στη συνέχεια, με νεώτερη ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα κληθούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής σε ένα από τα προγράμματα που θα οργανωθούν και θα διατεθούν, ανάλογα με την παραπάνω εκδήλωση ενδιαφέροντος.
Για τυχόν απορίες και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την υπηρεσία Help Desk της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ (2007-2013), που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και του Ελληνικού Δημοσίου, που είναι διαθέσιμη μέσω της Πύλης Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β' επιπέδου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://b-epipedo2.cti.gr (Υποστηρικτικές δομές -> Help Desk).

Τρίτη, 25 Ιανουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 32η


ΚΕΙΜΕΝΟ
   Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. Quam multas imagines fortissimorum virorum— non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum—scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentern meam conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Γεμάτα είναι όλα τα βιβλία, γεμάτοι οι λόγοι των σοφών, γεμάτη είναι η αρχαιότητα από πρότυπα υποδειγματικής συμπεριφοράς. Όλα αυτά (τα πρότυπα) θα έμεναν στην αφάνεια αν δεν τα συνόδευε το φως των Γραμμάτων. Πόσο πολλές εικόνες γενναιότατων αντρών μας άφησαν κληρονομιά οι Έλληνες και οι Ρωμαίοι συγγραφείς, όχι μόνο για να τις ατενίζουμε αλλά και για να τις μιμούμαστε! Αυτές (τις εικό­νες) τις έβαζα πάντα μπροστά μου ως πρότυπα στην επιθυμία μου να διοικήσω σωστά και να διαχειριστώ την πολιτεία μας. Διέπλαθα την ψυχή μου και το νου μου με το να λατρεύω και να αναλογίζομαι τους έξοχους άντρες . Γιατί έτσι μπόρεσα να ριχτώ για τη σωτηρία σας σε τόσους πολλούς και τόσο μεγάλους αγώνες, με το να επιδιώκω δηλαδή μόνο τον έπαινο και την τιμή και να μην υπολογίζω όλα τα βάσανα  του σώματος και όλους τους θανάσιμους κινδύνους.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
tenebrae- arum   χωρίς ενικό
littera -ae: γράμμα τον αλφαβήτου     litterae -arum: επιστολή, συγγράμματα
Β' ΚΛΙΣΗ
liber- libri         
Latinus -i
exemplum -i      
animus -i
vir -viri
periculum -i
Graecus -i
Γ ΚΛΙΣΗ
sapiens -ntis (αρσ.)    αφαιρ. ενικού sapiente , γεν. πληθ. sapientium
vox -vocis (θηλ.)
vetustas -atis (θηλ.) umen -inis (ουδ.)
imago -inis (θηλ.)
scriptor -oris (αρσ.)
homo -inis (αρσ.)
mens -mentis (θηλ.)    γεν. πληθ. mentium
laus -laudis (θηλ.)
honestas -atis (θηλ.)
corpus -oris (ουδ.)
mors -mortis (θηλ.)   γεν. πληθ. mortium
salus -utis (θηλ.) ο πληθ. (salutes -um) δεν είναι σε χρήση (αφηρημένη έν­νοια)
dimicatio -ionis (θηλ.)
Δ' ΚΛΙΣΗ
cruciatus -us (αρσ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
res- rei
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
plenus -a -um, plenior -ior -ius, plenissimus -a -um
multi -ae -a, plures -es -a (γεν. πληθ. plurium), plurimi -ae –a· το επίθετο στον ενικό αριθμό του συγκριτικού απαντά μόνο στο ουδέτερο: multus -a -um, — plus, plurimus -a -um
fortissimus -a -um υπερθ. του επιθ. fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus -a -um
Graecus -a -um
Latinus -a -um
cupidus -a -um, cupidior -ior -ius, cupidissimus -a -um
publicus -a -um
parvus -a -um, minor -or -us, minimus -a -um
Γ' ΚΛΙΣΗ
omnis -is -e
sapiens -entis, sapientior -ior -ius, sapientissimus -a -um (στο κείμενο ως ουσιαστικό)
fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus -a -um
excellens -entis, excellentior -ior -ius, excellentissimus -a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
qui, quae, quod (αναφορική)
ego (προσωπική)
meus, mea, meum (κτητική)
vester, vestra, vestrum (κτητική)
tot (δεικτική ΑΚΛΙΤΗ)
tantus -a -um (δεικτική)
ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
imitor, imitatus sum, imitatum, imitari αποθ.
administro, administravi, administratum, administrare
cogito, cogitavi, cogitatum, cogitare
conformo, conformavi, conformatum, conformare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
intueor, intuitus sum, intuitum, intueri αποθ.
iaceo, iacui, iacitum, iacere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
accedo, accessi, accessum, accedere
relinquo, reliqui, relictum, relinquere
gero, gessi, gestum, gerere
propono, proposui, propositum, proponere
colo, colui, cultum, colere
expeto, expeti(v)i, expetitum, expetere
duco, duxi, ductum, ducere (προστ. ενεστ. duc)
obicio, obieci, obiectum, obicere
sapio, sapi(v)i, -, sapere
excello, -, -, excellere (μετοχή παθ. παρακ. excelsus -a -um)
possum, potui, -, posse  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ sum, fui, -, esse
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
quam solum
bene, melius, optime (από το επίθ. bonus -a -um, melior -ior -ius, optimus -a -um)
semper sic

Πέμπτη, 20 Ιανουαρίου 2011

Κατέστρεψαν τον Θεόφιλο Του ΣΤΡΑΤΗ ΜΠΑΛΑΣΚΑ

Χρώματα που έχουν ξεθωριάσει, σε πίνακες που αφέθηκαν εκτεθειμένοι στον ήλιο ή σκέβρωσαν από την υγρασία. Εργα που καταστρέφονται, καθώς οι καμβάδες αρχίζουν να μαδάνε. Κεραμίδια που επιτρέπουν να τρέξουν νερά μέσα στις αίθουσες, στάζοντας πάνω στα έργα τέχνης.
Και κοντά σε όλα αυτά, μία, όλη κι όλη, έκτακτη υπάλληλος, απλήρωτη από τον περασμένο Ιούνιο, με τη σύμβασή της να έχει λήξει ήδη από την Πρωτοχρονιά. Κι όμως εκείνη αγόγγυστα συνεχίζει να ανοίγει τις πόρτες τού κατά τα άλλα «προπύργιου του λεσβιακού πολιτισμού», του ρημαγμένου Μουσείου Θεόφιλου.
Σαν κεραυνός έπεσε η πρώτη καταγγελία για την πραγματική καταστροφή των 86 πρωτότυπων έργων του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου Χατζημιχαήλ, που φιλοξενούνται στο ομώνυμο Μουσείο της Μυτιλήνης.
Στη διάρκεια εκδήλωσης παρουσίασης του βιβλίου με τίτλο «Θεόφιλος: τα έργα του ζωγράφου στο Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης», της επίτιμης διευθύντριας του Μουσείου, αρχαιολόγου και κοινωνικής ανθρωπολόγου Γιαννούλας Καπλάνη, ο εξωτερικός συνεργάτης του Μουσείου Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης και επιμελητής της έκδοσης, ο αρχιτέκτονας, φωτογράφος και γραφίστας Βελισάριος Βουτσάς, «ταρακούνησε» το κοινό, περιγράφοντας την κατάσταση που συνάντησε στη διάρκεια της επίσκεψής του στο Μουσείο Θεόφιλου. Οπως αποκάλυψε, τα έργα καταστράφηκαν και ήδη έχουν ξεθωριάσει.
Οπως μάλιστα χαρακτηριστικά είπε: «Δεν χωράει δικαιολογία άγνοιας. Ακόμη και ο ταξιτζής που με μετέφερε και ο καφετζής της γειτονιάς, ήξεραν για την κατάσταση του Μουσείου».
Το γεγονός αυτό έκανε χθες τον γενικό γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Δημήτρη Χαλκιώτη, με τον προτεινόμενο πρόεδρο του υπό σύσταση Οργανισμού Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λέσβου, Κώστα Αστυρακάκη, και τη συντηρήτρια του υπουργείου Πολιτισμού, Δέσποινα Μαρσινοπούλου, να επισκεφθούν το Μουσείο. Εκεί η τελευταία έκανε μια πρώτη εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν και των φθορών που έχουν ήδη υποστεί τα έργα.
Στο Μουσείο Θεόφιλου, λοιπόν, διαπιστώθηκε η εξαφάνιση πραγματικά μεγάλου μέρους γνωστών έργων από τον ήλιο, στον οποίο εκτίθενται οι καμβάδες απροστάτευτοι. Αλλωστε, από τον ήλιο προέρχεται και ο μοναδικός φωτισμός του Μουσείου, αν εξαιρέσει κανείς κάποια φώτα οροφής! Ακόμα, τα έργα είναι εκτεθειμένα στη σκόνη από τα παράθυρα που ανοίγουν, ως μόνη μέθοδος εξαερισμού. Η υγρασία μπαίνει από παντού, ακόμα και από τα κεραμίδια που, ασυντήρητα, επιτρέπουν στα νερά της βροχής να τρέχουν πάνω στα έργα. Θέρμανση δεν υπάρχει καμία. Κάποιοι θερμοσυσσωρευτές της δεκαετίας του '80 είναι και αυτοί εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με τη συντηρήτρια κ. Μαρσινοπούλου, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Εκρουσε, μάλιστα, τον κώδωνα του κινδύνου για το Μουσείο και τη συλλογή λέγοντας πως, στο βαθμό που η ίδια μπορεί να εκτιμήσει, υπάρχουν αρκετές φθορές και θα είναι δύσκολο «να κλείσει κανείς τα μάτια και να εφησυχάσει ή να πει "ας αφήσουμε το θέμα λίγο ακόμα"».
Ο Δημήτρης Χαλκιώτης έθεσε πρώτη προτεραιότητα την άμεση επικοινωνία και ενημέρωση της γενικής γραμματέως του υπουργείου Πολιτισμού, Λίνας Μενδώνη. Κι ο κ. Αστυρακάκης σημείωσε πως «πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες αντάξιες της μεγάλης κληρονομιάς που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε».
Μετά απ' όλα τούτα, στο Μουσείο έμεινε και πάλι μόνη η μόνη υπάλληλος, άμισθη φύλακας μιας μεγάλης πολιτιστικής κληρονομιάς, την οποία η σύγχρονη πολιτεία αδυνατεί να προστατεύσει, έστω και στοιχειωδώς. *
Από τον Τεριάντ, στους δημάρχους
Το Μουσείο Θεόφιλου στεγάζεται στο κτήριο που σχεδίασε και έχτισε το 1964 ο γνωστός Λέσβιος αρχιτέκτονας Γιώργος Γιανουλέλης, με έξοδα του γνωστού Μυτιληνιού τεχνοκριτικού Στρατή Ελευθεριάδη-Τεριάντ. Ο τελευταίος ήταν ο άνθρωπος που «ανακάλυψε» τον Θεόφιλο, ενθαρρύνοντάς τον τα τελευταία χρόνια της ζωής του να ζωγραφίζει σε καμβάδες. Τους περισσότερους από αυτούς ο Τεριάντ τούς παραχώρησε στο Μουσείο Θεόφιλου, ενώ κάποιους άλλους τους έβαλε σε ειδική αίθουσα με έργα του λαϊκού ζωγράφου στο άλλο μουσείο που έχτισε και δώρισε στο υπουργείο Πολιτισμού, στο Μουσείο - Βιβλιοθήκη Μοντέρνας Τέχνης Τεριάντ. Το 1965 ο Τεριάντ δώρισε το Μουσείο Θεόφιλου στο Δήμο Μυτιλήνης. Εκτοτε το μουσείο διαχειριζόταν η εκάστοτε δημοτική αρχή της Μυτιλήνης έως την κατάργηση, λόγω «Καλλικράτη», του δήμου στις 31 του περασμένου Δεκεμβρίου. Σήμερα το Μουσείο αποτελεί περιουσία του Δήμου Λέσβου και θα το διαχειρίζεται ο δημοτικός Οργανισμός Παιδείας και Πολιτισμού, όποτε αυτός ιδρυθεί.
Άρθρο από την ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 31η

ΚΕΙΜΕΝΟ
  Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quan­to miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Κατά τη διάρκεια του Λατινικού πολέμου ο ύπατος Τίτος Μάνλιος, που καταγόταν από αριστοκρατική γενιά, υπήρξε αρχηγός του στρατού των Ρωμαίων. Αυτός, όταν κάποτε έφευγε από το στρατόπεδο, διέταξε όλοι να κρατηθούν μακριά από τη μάχη. Αλλά λίγο αργότερα ο γιος του πέρασε έφιππος μπροστά από το στρατόπεδο των εχθρών και ο αρχηγός των εχθρών τον προκάλεσε σε μάχη μ’ αυτά τα λόγια: «Ας μονομαχήσουμε, για να κριθεί από την έκβαση της μονομαχίας πόσο ο Λατίνος στρατιώτης ξεπερνάει στην ανδρεία το Ρωμαίο». Τότε ο νεαρός έχοντας εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και παρασυρμένος από την επιθυμία να πολεμήσει, παρά τη διαταγή του υπάτου όρμησε στον αγώνα. Και όντας δυνατότερος από τον εχθρό τον διαπέρασε  με το δόρυ (του) και (τον) απογύμνωσε από τα όπλα του. Αμέσως οι εχθροί ζήτησαν τη σωτηρία στη φυγή. Αλλά ο ύπατος, όταν επέστρεψε στο στρατόπεδο, τιμώρησε με θάνατο το νεαρό, χάρη στον οποίο οι εχθροί είχαν τραπεί σε φυγή.
ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ
pugna -ae
hasta -ae
fuga -ae
opera -ae: κόπος       operae -arum: εργάτες
Β' ΚΛΙΣΗ
bellum –i                                  
Romanus -i
verbum –i                                
proelium -i (i)
T. Manlius -i (i) κλητ.. ενικού Τ. Manli- χωρίς πληθ.
castrum -i: φρούριο       castra -orum: στρατόπεδο
filius -i (i)    κλητ. ενικού fili
arma -orum   χωρίς ενικό
Γ ΚΛΙΣΗ
consul- is    (αρσ.)
genus- eris    (ουδ.)
hostis -is    (αρσ.)
dux -ducis    (αρσ.)
miles -ids    (αρσ.)
virtus -uds    (θηλ.)
adulescens -ntis    (αρσ.) γεν. πληθ. adulescentium
vis,-  , - ,vim , - ,  vi    (θηλ.)
vires- virium- viribus- vires- vires- viribus
 cupiditas -atis    (θηλ.)
certamen -inis    (ουδ.)
salus -utis    (θηλ.) ο πληθ.  (salutes -um) δεν είναι σε χρήρη (αφηρημένη έννοια)
mors- mortis    (θηλ.) γεν. πληθ. mortium
Δ' ΚΛΙΣΗ
exercitus -us    (αρσ.)
eventus -us    (αρσ.)
iniussus -us    (αρσ.) εύχρηστο μόνο στην αφαιρ. ενικού iniussu
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
Latinus -a –um
 paulus -a -um
Romanus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
omnis -is -e
singularis -is -e
nobilis -is -e, nobilior -ior -ius, nobilissimus -a -um
fortior -ior -ius συγκρ. του fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus –a -um
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
is, ea, id (οριστική) hic, haec, hoc (δεικτική)
quantus -a -um (ερωτηματική)
suus, sua, suum (κτητική)
qui, quae, quod (αναφορική)
ΡΗΜΑΤΑ
1Η ΣΥΖΥΓΙΑ
praeterequito, praeterequitavi, praeterequitatum, praeterequitare
pugno, pugnavi, pugnatum, pugnare
spolio, spoliavi, spoliatum, spoliare
fugo, fugavi, fugatum, fugare
multo, multavi, multatum, multare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
abstineo, abstinui, abstentum, abstinere
permoveo, permovi, permotum, permovere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ    ,
nascor, natus sum, natum, nasci (μετοχή μέλλ. nasciturus -a -um)
praesum, praefui, -, praeesse (μετοχή ενεστ. praesens)
edico, edixi, edictum, edicere (προστ. ενεστ. edic)
lacesso, lacessivi, lacessitum, lacessere
congredior, congressus sum, congressum, congredi αποθ.
cerno, crevi, cretum, cernere (μετοχή παθ. παρακ. conspectus -a -um)
antecello, -, -, antecellere
confido, confisus sum, confisum, confidere ημιαποθ.
ruo, rui, rutum, ruere (μετοχή μέλλ. ruiturus -a -um)
transfigo, transfixi, transfixum, transfigere
peto, peti(v)i, petitum, petere
revertor, reverti, reversum, reverti
και revertor, reversus sum, reversum, reverti στο κείμενο το ημιαποθετικό
4Η ΣΥΖΥΓΙΑ
abeo, abi(v)i, abitum, abire
Επιρρήματα
aliquando
post
tum
statim

Τρίτη, 11 Ιανουαρίου 2011

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ : ΕΝΟΤΗΤΑ 30η


ΚΕΙΜΕΝΟ
Hic vero, iudices, et fuit in Asia et viro fortissimo, patri suo, magno adiumento in periculis, solacio in laboribus, gratulationi in victoria fuit. Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus, quod Asiam vidit sed in Asia continenter vixit. Quam ob rem accusatores non Asiae nomen Murenae obiecerunt, ex qua laus familiae, memoria generi, honos et gloria nomini constituta est, sed aliquod flagitium ac dedecus aut in Asia susceptum aut ex Asia deportatum. Meruisse vero stipendia in eo bello virtutis fuit; patre imperatore libentissime meruisse pietatis fuit; finem stipendiorum patris victoriam ac triumphum fuisse felicitatis fuit.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
 Αυτός όμως, κύριοι δικαστές, και βρέθηκε στην Ασία και τον πατέρα του, έναν πολύ γενναίο άντρα, βοήθησε πολύ στους κινδύνους, τον παρηγόρησε στις ταλαιπωρίες και τον συγχάρηκε στη νίκη του. Κι αν η Ασία κρύβει κάποια υποψία τρυφής, έχουμε υπο­χρέωση να επαινέσουμε τον Μουρήνα, γιατί είδε την Ασία αλλά έζησε στην Ασία με εγκράτεια. Για το λόγο αυτό οι κατήγοροι του δε χρησι­μοποίησαν για μομφή εναντίον του Μουρήνα το όνομα «Ασία», από την οποία γεννήθηκε1 έπαινος για την οικογένεια του, υστεροφημία για τη γενιά του, τιμή και δόξα για το όνομα του· αντίθετα τον κατηγόρησαν  για κάποια ατιμία και ντροπή που φορτώθηκε στην Ασία ή έφερε μαζί του από την Ασία. Το ότι όμως υπηρέτησε στρατιώτης στον πόλεμο εκείνο υπήρξε δείγμα αντρείας- το ότι υπηρέτησε με πολύ μεγάλη προθυμία κάτω από τις διαταγές του πατέρα του υπήρξε δείγμα του σεβασμού του (προς αυτόν)· το ότι το τέλος της θητείας του συνέπεσε με τη νίκη και το θρίαμβο του πατέρα του υπήρξε δείγμα καλής τύχης.   
  1. δημιουργήθηκε

ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
Α' ΚΛΙΣΗ
victoria -ae
memoria -ae
gloria -ae
Asia -ae   χωρίς πληθ.
luxuria -ae    και κατά τη ε' κλίση: luxuries ei    χωρίς πληθ. (αφηρημένη έννοια)
Murena -ae   χωρίς πληθ.
familia -ae  
Β' ΚΛΙΣΗ
vir - viri          
flagitium-i(i)
adiumentum ~i 
 bellum-i
periculum -i   
triumphus-i
solacium -i (i)
stipendium -i (i): μισθός      stipendia -orum: θητεία
Γ ΚΛΙΣΗ
iudex -ids    (αρσ.)
pater - patris    (αρσ.) γεν. πληθ. patrum
labor -oris   (αρσ.)
gratulatio -ionis   (θηλ.)
suspicio -ionis    (θηλ.)
accusator -oris   (αρσ.)
nomen -inis    (ουδ.)
laus - laudis    (θηλ.)
genus -eris    (ουδ.)
honor και honos -oris   (αρσ.)
dedecus -oris   (ουδ.)
virtus -utis    (θηλ.)
imperator -oris    (αρσ.)
pietas -atis    (θηλ.)   χωρίς πληθ. (αφηρημένη έννοια)
finis -is    (αρσ.) γεν. πληθ. finium
felicitas -atis   (θηλ.)
Ε' ΚΛΙΣΗ
luxuries -ei    (θηλ.) στο κείμενο ως ουσιαστικό της α' κλίσης: luxuria -ae χωρίς πληθ. (αφηρημένη έννοια) res - rei - rei - rem - res - re (θηλ.) res - rerum - rebus - res - res - rebus

ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
fortissimus -a -um υπερθ. του επιθ.  fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus -a -um
magnus -a -um, maior -ior -ius, maximus -a -um
Γ ΚΛΙΣΗ
fortis -is -e, fortior -ior -ius, fortissimus -a –um

Aντωνυμίες
hic, haec, hoc    (δεικτική)
suus, sua, suum    (κτητική)
quidam, quaedam, quoddam    (αόριστη επιθετική)
qui, quae, quod    (αναφορική)
aliqui, aliqua, aliquod    (αόριστη επιθετική)
is, ea, id    (οριστική)

ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
laudo, laudavi, laudatum, laudare
deporto, deportavi, deportatum, deportare
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
habeo, habui, habitum, habere 
debeo, debui, debitum, debere
video, vidi, visum, videre 
mereo, merui, meritum, merere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
vivo, vixi, victum, vivere
obicio, obieci, obiectum, obicere
constituo, constitui, constitutum, constituere
suscipio, suscepi, susceptum, suscipere
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
Επιρρήματα
continenter, continentius, continentissime (από το επίθ. continens -entis, continentior -ior -ius, continentissimus -a -um)
libentissime υπερθ. του επιρρ. libenter, libentius, libentissime (από το επίθ. libens -entis, libentior -ior -ius, Iibentissimus -a -um)

Κυριακή, 2 Ιανουαρίου 2011

Χρόνος δεσμώτης και χρόνος λυόμενος

Από το "Εν λευκώ" του Οδ. Ελύτη τα παρακάτω μαζί με τις ευχές μου για Καλή και Δημιουργική Χρονιά.

"Τον εκλείσαμε σ' ένα μικρό κουτί μεταλλικό που τ' ονομάσαμε "ωρολόγιον", και ησυχάσαμε. Όμως αυτό το κλασικό τικ τακ που απασχολούσε τους παλαιούς μυθιστοριογράφους μπορεί να είναι μέτρηση, μπορεί και διαμαρτυρία. Τίνος είναι, ο ένας του άλλου, δεσμώτης; Ποιος μας έδωσε το δικαίωμα να κάνουμε τον ήλιο τον ανίδεο μετρητή μας; Και τι 'ναι τα ημερονύχτια; Κέρματα που τα ρίχνουμε σ' ένα τρύπιο κουμπαρά;

   Οι σοφοί, μερικοί σοφοί τουλάχιστον, διατείνονται ότι ο χρόνος δεν υπάρχει. Άλλοι το αντίθετο. Ας τα βρούνε μεταξύ τους. Εμείς, που δεν διαθέτουμε παρά τις γνώσεις ενός μέτριου μαθητή λυκείου, ας τα πούμε αλλιώς. Απλοϊκά. Όσο απλοϊκός είναι κι ο τρόπος που βλέπουμε να προσπαθούν οι περισσότεροι ν' αντιμετωπίσουν και να εξουδετερώσουν τον υποθετικό τους εχθρό, που τον φαντάζονται να καραδοκεί σε κάποια γωνία το πέρασμά τους, μ' ένα σακούλι, γεμάτο ρυτίδες και λευκά μαλλιά, στο χέρι. Αξίζει να τους ιδούμε.

   Υπάρχουν, εν πρώτοις, οι εκατομμυριούχοι των βιωμάτων, που με απανωτές περιπέτειες, ταξίδια, γάμους, επιχειρήσεις, δολοπλοκίες, μυστικές συμφωνίες και τα παρόμοια ζητούν να τον γεμίσουν, να τον στουμπώσουν σε τέτοιο σημείο, που κυριολεκτικά να μη βρίσκει τρόπο να υποδηλώσει την παρουσία του· να 'ναι σαν να μην αφορά τουλάχιστον τη δική τους περίπτωση. Στο άλλο άκρο υπάρχουν οι μοναχικές υπάρξεις, οι ασκητές, οι στυλίτες στο είδος τους, που του αρνούνται την τροφή κι αισθάνονται ότι έτσι του έχουν αφαιρέσει κάθε υπόσταση· ότι ζούνε χωρίς να υπάγονται στους δικούς τους νόμους. Τέλος, υπάρχουμε κι εμείς, οι άλλοι, που βαυκαλιζόμαστε προς στιγμήν με την ιδέα ότι εάν δεν υπήρχε ο χρόνος θα μπορούσαμε να 'μαστε οι αιώνιοι νεόνυμφοι μιας άγνωστου ταυτότητας ευτυχίας. Ύστερα, το βάζουμε κάτω, και κάνουμε πως δεν καταλαβαίνουμε.

   Κανείς μας δεν έδειξε την πρόθεση να τον κτυπήσει στο αδύνατο σημείο του, που είναι η συμβατική του υπόσταση, αυτή που εμείς οι ίδιοι του προσδώσαμε απλώς για να διευκολύνει τις καθημερινές μας συναλλαγές. Μας τρομάζει το ποσοστό της αυθαίρετης σκέψης που απαιτείται για να σπάσουμε το φράγμα του κοινώς νοείν και ν΄ αντιληφθούμε ότι τα κομμάτια της ζωής που προσκτάται και συμπαρασύρει στην ευθύγραμμη πορεία του ο χρόνος είναι δυνατόν να νοούνται ως ανεξάρτητα, ν' αρμόζονται από διαφορετικές πλευρές και να σχηματίζουν μιαν άλλου είδους αλληλουχία, εξίσου αν όχι και περισσότερο έγκυρη, από την άποψη ότι προβάλλει ανάγλυφη την ονειρική φύση της ζωής μας και την κατακυρώνει.

   Χρειάζεται να αποβάλεις το λίπος του τυπικού των καθημερινών σου αναγκών, καθώς και όλα τα ουδέτερα ή άχροα στοιχεία που παρεμβάλλονται ανάμεσα στη σημαντικά της ζωής σου και τ' αποδυναμώνουν, για να νιώσεις τις πραγματικές σου διαστάσεις. Διαφορετικά, χάνεις τα μέτρα σου, περιπίπτεις από 'να σε άλλο αδιέξοδο, και στα ύστερα συνθηκολογείς. Δέχεσαι να ενσαρκώνεις το περίφημο πρακτικό πνεύμα, που μπορεί να αποσπά τον έπαινο των δικών σου επειδή σου παρέχει πλουσιοπάροχα να φας και να πιεις, την ίδια στιγμή όμως σε προσβάλλει με τον ιό της πλήξης και της μοναξιάς.

  Άμε ύστερα, όσο κι αν ξαναρίχνεις την τράπουλα, να βρεις την ντάμα σπαθί της ζωής σου. Έχει γίνει αέρας. Ψάχνεις μέσα στο απορριματοφόρο της μνήμης σου. Τίποτα. Μόνον καμία φορά, τις νύχτες που η στεναχώρια σε πνίγει, σαν να υποψιάζεσαι ότι κάτι μισοαρχινισμένες σκηνές της ζωής σου, που δεν τους είχες δώσει ακόμα τη δέουσα σημασία, παραμένουν ακόμα ζωντανές, σαλεύουν, και, μόλο που τις διώχνεις, εκείνες επανέρχονται και σε παρενοχλούν μέσα στο παραΰπνι σου. Δεν καταλαβαίνεις γιατί. Και όμως. Ζητούν να συνεχίσουν κάτι που αγνοείς επειδή το έχεις ήδη απολέσει, και να συνεχιστούν από κάτι άλλο, που επίσης αγνοείς επειδή δεν έχει επισυμβεί ακόμη, θα σημάνει όμως η ώρα του, έστω και ερήμην της δικής σου παρουσίας.

   Χρησιμοποιώ εξεπίτηδες την υπερβολή, που συνήθως με απωθεί, αλλ' ακριβώς στην περίπτωση αυτή με βοηθά να πλησιάσω και να πλευρίσω το παράλογο μέρος μιας τέτοιας υπόθεσης. Όπου ανάμεσα σε μιαν υπέρμετρη αποτίμηση κι έναν άστοχο παραλληλισμό ζητώ να βρω τον κοινό τους παρανομαστή. Αλλά μήπως τι άλλο ζητάμε να κάνουμε όλοι μας, από τη γέννηση ως τον θάνατό μας, παραπλανημένοι μέσα στις συμπτώσεις και τις τυχαιότητες, που άλλοτε βλέπουμε να μας αποκλείουν την έξοδο, άλλοτε πάλι μας διανοίγουν ευρείες λεωφόρους.

   Κανείς δεν δείχνει διατεθειμένος να μπει σ' ένα τέτοιο επικίνδυνο παιχνίδι, προπάντων αν συμβαίνει να είναι, όπως λέμε στα νομικά, "συνετός οικογενειάρχης". Αρκεί εντούτοις να ρίξει λίγο διαλυτικό στο άθροισμα των ημερών του, για να δεις ότι προ πολλού έχει μπει κι εκείνος, χωρίς ίσως να έχει πλήρη επίγνωση. Κακά τα ψέματα. Πρόκειται για μια υπόθεση που τη σηκώνει ο καθένας μας, αλλά την υποδύεται και την ερμηνεύει κατά διαστήματα και σε γραμμή ευθεία, τη στιγμή που ο αόρατος σκηνοθέτης με αλλεπάλληλους τεχνικούς χειρισμούς ολοκληρώνει ένα σενάριο δικό του όπου πρωταγωνιστείς, είναι όμως αμφίβολο -ή μάλλον από σένα εξαρτάται- αν θα παραστείς ποτέ στην προβολή. Έτσι, και το πιο παράδοξο αποκαλύπτεται φυσικό, ή αντιστρόφως.

   Αλλά μια που φτάσαμε παίζονται ίσαμε δω, ας κάνουμε κι ένα βήμα πιο πέρα.
   Έχουν να λένε ότι, εάν υπήρχε τρόπος να ξεπεράσουμε την ταχύτητα του φωτός, θα προφταίναμε στο διάστημα σκηνές της ιστορίας που η αληθινή τους φύση μας διαφεύγει. Ακόμη πιο αποκαλυπτικό, προσθέτω εγώ, θα ήτανε αν διαθέταμε διαφορετικές ταχύτητες και τις βάζαμε αδίστακτα σε ενέργεια. Οπόταν θα βλέπαμε το ίδιο φαινόμενο να επαναλαμβάνεται από την ατομική στην κοσμική κλίμακα.

   Μη γελάμε. Υπάρχει για όλα τα πράγματα μια έσχατη εκδοχή, που δεν ωφελεί σε τίποτα να την αγνοούμε ή να την περιπαίζουμε. Τα εμπόδια που μας τίθενται σήμερα τελούν υπό συνεχή άρση και ανατροπή. Μια μέρα τα βαλανίδια δεν θα πέφτουν κάτω από τη βαλανιδιά, ενώ τα κατορθώματά μας θα περνάν ψηλά, πολύ πέραν από τις προθέσεις μας. Τότε και η ποίηση, που συλλαμβάνει και αποδίδει την ψυχή του ανθρώπου με ακρίβεια δεκάτων του δευτερολέπτου, δεν θα μας φαίνεται πλεόν ακατανόητη.

   Μουσικήν ποιείτε, ω φίλοι!"