Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 12η

ΚΕΙΜΕΝΟ
L. Aemilio Paulo consuli iterum bellum cum Perse rege gerere obtigit. Ut domum ad vesperum rediit, filiola eius Tertia, quae tum erat admodum parvula, ad complexum patris cucurrit. Pater filiae osculum dedit sed animadvertit eam esse tristiculam. "Quid est" inquit "mea Tertia? Cur tristis es? Quid tibi accidit?". "Mi pater" respondit illa "Persa periit". Perierat enim catellus eo nomine, quem puella mutum amabat. Tum pater Tertiae dixit "omen accipio". Sic ex fortuito dicto spem preclari triumphi animo praesumpsit.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Στο Λεύκιο Αιμίλιο Παύλο, που είχε εκλεγεί ύπατος για δεύτερη φορά, έλαχε να κάνει πόλεμο με το βασιλιά Περσέα. Μόλις γύρισε σπίτι του το βραδάκι, η κορούλα του Τερτία, που τότε ήταν πολύ μικρούλα, έτρεξε στην αγκαλιά του. Ο πατέρας της τη φίλησε αλλά παρατήρησε ότι ήταν λιγάκι στεναχωρημένη. «Τι τρέχει, Τερτία μου;» ρώτησε. «Γιατί είσαι θλιμμένη; Τι σου συνέβη;» «Μπαμπά μου, πέθανε ο Πέρσης» απάντησε εκείνη. Είχε πράγματι πεθάνει ένα σκυλάκι με αυτό το όνομα, που η κοπέλα το αγαπούσε πολύ. Τότε ο πατέρας της της είπε: «Δέχομαι τον οιωνό». Έτσι από ένα τυχαίο λόγο ο Αιμίλιος Παύλος προγεύτηκε στην ψυχή του την ελπίδα ενός περίλαμπρου θριάμβου.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
Perses -ae (αρσ., χωρίς πληθ.)
filiola -ae (θηλ.)
Tertia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
filia -ae (θηλ.) (δοτ. και αφαιρ. πληθ. filiis και filiabus)
Persa -ae (αρσ., χωρίς πληθ.)
puella -ae (θηλ.)

Β' Κλίση
Lucius-ii (-i)
Aemilius-ii (αρσ., χωρίς πληθ.)
Paulus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
bellum -i (ουδ.)
vesper, vesperi (αρσ., χωρίς πληθ.)
osculum -i (ουδ.)
catellus -i (αρσ.)
dictum -i (ουδ.)
triumphus -i (αρσ.)
animus -i (αρσ.)

Γ Κλίση
consul, consulis (αρσ.)
rex, regis (αρσ.)
pater, patris (αρσ.)
nomen, nominis (ουδ.)
omen, ominis (ουδ.)

Δ' Κλίση
domus -us (θηλ.)
complexus -us (αρσ.)

Ε' Κλίση
spes, spei (θηλ., πληθ. μόνο ονομ., αιτιατ., κλητ.: spes)

Επίθετα
Β' Κλίση
parvulus -a -um
tristiculus -a -um
fortuitus -a -um
praeclarus -a -um,

Γ Κλίση
tristis -is -e,

Αντωνυμίες
is, ea, id (οριστική)
qui, quae, quod (αναφορική)
quis, quis, quid (ερωτηματική ουσιαστική)
meus, mea, meum (κτητική)
tu (προσωπική)
ille, illa, illud (δεικτική)

Ρήματα
1η Συζυγία
do, dedi, datum, dare
amo, amavi, amatum, amare


2η Συζυγία
respondeo, respondi, responsum, respondere

3η Συζυγία
gero, gessi, gestum, gerere
obtingit, obtigit, -, obtingere (απρόσ.)
curro, cucurri, cursum, currere
animadverto, animadverti, animadversum, animadvertere
accido, accidi, -, accidere και accidit, accidit, -, accidere (απρόσ.)
dico, dixi, dictum, dicere
accipio, accepi, acceptum, accipere
praesumo, praesumpsi, praesumptum, praesumere

4η Συζυγία
redeo, redii, reditum, redire
pereo, perii, peritum, perire

Βοηθητικό ρήμα
sum, fui,-, esse

Επιρρήματα
iterum tum admodum
multum sic

Προθέσεις
cum (+ αφαιρ.)
ad (+αιτιατ.)
ex (+ αφαιρ.)
cur

Σύνδεσμοι
ut (χρονικός)
sed (αντιθετικός)
enim (αιτιολογικός-παρατακιικός)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου