Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

ΤΙ ΜΠΗΚΕ ΣΤΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2010 ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΤΡΙΤΗ 6 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

Α1. Να μεταφράσετε στο τετράδιό σας τα παρακάτω αποσπάσματα:
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri locupletem; et mementote me nec acie vinci nec pecunia corrumpi posse».
……………………………………………………………………………………………………………………
Quin, homo inepte, taces, ut consequaris, quod vis? Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antiqui, sed sic loquere, ut viri aetatis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoria et in pectore: «tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inauditum».
                                                                          Μονάδες 40
Παρατηρήσεις
Β1. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
magnum : την αφαιρετική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος
pondus : τη γενική ενικού
eo : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος
vultum : τη γενική πληθυντικού
ineptae : την ίδια πτώση, στον ίδιο αριθμό και γένος, στον υπερθετικό βαθμό
legationis : την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό
ministri : την κλητική ενικού
ipsum : τη γενική ενικού στο ίδιο γένος
locupletem : την ονομαστική ενικού
acie : τη δοτική ενικού
bona : το αντίστοιχο επίρρημα στο συγκριτικό βαθμό
antiqui : την αφαιρετική στον ίδιο αριθμό και γένος στο συγκριτικό βαθμό
nostrae : την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος στο δεύτερο πρόσωπο για έναν κτήτορα
pectore : την αιτιατική ενικού
insolens : την ίδια πτώση στο ίδιο γένος στον άλλον αριθμό
                                                                                    Μονάδες 15
Β2. Nα γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους:
missum : το γερουνδιακό στην ονομαστική ενικού του θηλυκού γένους
uteretur : τη δοτική του γερουνδίου
solvit : την αφαιρετική του σουπίνου
narrate : το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή
fieri : το τρίτο ενικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
vinci : το απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή
corrumpi : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην ενεργητική φωνή
posse : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής του συντελεσμένου μέλλοντα
consequaris : το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα
vis : το απαρέμφατο ενεστώτα
placere : το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής μέλλοντα στην ίδια φωνή
vive : την αιτιατική ενικού της μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος
loquere : τη δοτική ενικού της μετοχής μέλλοντα στο ουδέτερο γένος
scriptum est : το τρίτο ενικό πρόσωπο του παρατατικού στην ίδια έγκλιση και φωνή
fugias : το δεύτερο ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα στην ίδια φωνή
                                                                                    Μονάδες 15
Γ1α. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων:
risu, legationis, imperare, locupletem, tibi, nostrae, semper
(Μονάδες 7)
Γ1β. «habe semper in memoria et in pectore»: να εκφράσετε την απαγόρευση και με τους δύο τρόπους.
(Μονάδες 4)
Γ1γ. «ut eo uteretur»: να αποδώσετε τον προσδιορισμό του σκοπού με τους άλλους τρόπους.
(Μονάδες 4)
                                                                     Μονάδες 15
Γ2α. «quod a C. Caesare scriptum est»: να μετατρέψετε την παθητική σύνταξη σε ενεργητική.
(Μονάδες 2)

Γ2β. «cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent»: να αναγνωρίσετε το είδος της παραπάνω πρότασης (μονάδα 1), να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής (μονάδες 2), την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της (μονάδες 2).
(Μονάδες 5)
Γ2γ. «Sed antiquitatem tibi placere dicis, quod honesta et bona et modesta sit»: να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ.
(Μονάδες 8)
                                                                                              Μονάδες 15

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου