Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ΄ ΕΝΟΤΗΤΑ 25η


ΚΕΙΜΕΝΟ  Πώς ένα σύκο στάθηκε αφορμή να καταστραφεί η Καρχηδόνα

Cato attulit quodam die in curiam ficum praecocem ex Carthagine ostendesque patribus " Interrogo vos " inquit "quando hanc ficum decerptam esse putetis ex arbore". Cum omnes recentem esse dixissent, "Atqui ante tertium diem" inquit "scitote decerptam esse Carthagine. Tam prope a muris habemus hostem! Itaque cavete periculum, tutamini patriam. Opibus urbis nolite confidere. Fiduciam quae nimia vobis est, deponite. Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. Mementote rem publicam in extremo discrimine quondam fuisse!" Statimque sumptum est Punicum bellum tertium quo Carthago deleta est.
ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στη Σύγκλητο ένα σύκο πρώιμο από την Καρχηδόνα και δείχνοντας το στους Συγκλητικούς είπε: «Σας ρωτώ (να μου πείτε), πότε νομίζετε πως το σύκο αυτό κόπηκε από το δέντρο». Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, αυτός συνέχισε/είπε: «Κι όμως, μάθετε πως κόπηκε στην Καρχηδόνα πριν τρεις μέρες. Τόσο κοντά στα τείχη μας έχουμε τον εχθρό! Φυλαχτείτε λοιπόν από τον κίνδυνο και προστατεύστε την πατρίδα. Μη στηρίζεστε στις δυνάμεις της Ρώμης . Να αποβάλετε την υπερβολική σας αυτοπεποίθηση. Μην πιστέψετε πως θα ενδιαφερθεί κανείς για την πατρίδα, αν εσείς οι ίδιοι δε φροντίσετε γι' αυτήν. Θυμηθείτε πως κάποτε η πατρίδα μας βρέ­θηκε στον έσχατο κίνδυνο!».  Κι αμέσως (οι Ρωμαίοι) ξεκίνησαν τον τρίτο Καρχηδονιακό πόλεμο, που στη διάρκεια του καταστράφηκε η Καρχηδόνα.

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΞΕΩΝ
ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
Α' ΚΛΙΣΗ 
curia -ae
patria-ae
fiducia -ae ο πληθ. (fiduciae -arum) δεν  χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)
Β' ΚΛΙΣΗ
ficus -i (θηλ.) κατά τη δ' κλίση σχηματίζει τους τύπους σε -us και -u
bellum -i
murus -i   στον πληθ, muri -orum
periculum -i
Γ ΚΛΙΣΗ
Cato -onis   χωρίς πληθ.
Carthago -inis   χωρίς πληθ.
pater - patris (αρσ.)   γεν. πληθ. patrum
arbor -oris (θηλ.)
hostis -is (αρσ.)    γεν. πληθ. hostium
 ops, opis   (θηλ.): βοήθεια
opes – opum (στον  πληθ= ισχύς, πλούτος)
discrimen -inis (ουδ.)
urbs - urbis (θηλ.)    γεν. πληθ. urbium
Δ' ΚΛΙΣΗ
ficus -us (θηλ.) κατά τη δ' κλίση σχηματίζει μόνο τους τύπους σε -us και -u
Ε' ΚΛΙΣΗ
dies - diei - diei - diem - dies - die (αρσ.)
dies - dierum - diebus - dies - dies - diebus
res - rei - rei - rem - res - re (θηλ.)
res - rerum - rebus - res - res - rebus (res publica: πολιτεία)
ΕΠΙΘΕΤΑ
Β' ΚΛΙΣΗ
tertius -a -um     (τακτικό αριθμ.)
nimius -a -um
publicus -a -um
extremus -a -um υπερθ. του επιθ. exterus -a -um
Punicus -a -um
Γ' ΚΛΙΣΗ
praecox – praecocis
omnis -is -e
recens - recentis
ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣ
quidam, quaedam, quoddam (αόριστη επιθετική)
tu (προσωπική)
hic, haec, hoc (δεικτική)
qui, quae, quod (αναφορική)
nemo (αόριστη ουσιαστική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
ΡΗΜΑΤΑ
1H ΣΥΖΥΓΙΑ
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
puto, putavi, putatum, putare
tutor, tutatus sum, tutatum, tutari αποθ.
2H ΣΥΖΥΓΙΑ
habeo, habui, habitum, habere
deleo, delevi, deletum, delere
caveo, cavi, cautum, cavere
3H ΣΥΖΥΓΙΑ
affero, attuli, allatum, afferre (προστ. ενεστ. affer)
ostendo, ostendi, ostentum και ostensum, ostendere
inquam
decerpo, decerpsi, decerptum, decerpere
dico, dixi, dictum, dicere (προστ. ενεστ. dic)
nolo, nolui, -, nolle  
confido, confisus sum, confisum, confidere ημιαποθ.
depono, deposui, depositum, deponere
credo, credidi, creditum, credere
consulo, consului, consultum, consulere
memini, meminisse
sumo, sumpsi, sumptum, sumere
4H ΣΥΖΥΓΙΑ
scio, sci(v)i, scitum, scire  
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΡΗΜΑ: sum, fui, -, esse
ΕΠΙΡΡΗΜΑΤΑ
quando
tam
prope
quondam    statim

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου