Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΛΥΤΗΣ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ (Απαντήσεις)

Σε προηγούμενη ανάρτηση είχαμε ανεβάσει όλα τα παραδείγματα για ανάλυση της αφαιρετικής απόλυτης στα Λατινικά που αφορούν στα διδασκόμενα κείμενα του σχολικού βιβλίου:

 Ας δούμε και τις απαντήσεις:  

ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ/ ΧΡΟΝΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ     
 Paetus, occiso Scriboniano, trahebatur  (23)
Paetus, cum Scribonianus occisus esset, trahebatur
Paetus, postquam Scribonianus occisus est, trahebatur
           
 Galli, deletis legionibus Romanorum, everterunt (21)
Galli, cum legiones Romanorum delevissent, everterunt
Galli, postquam legiones Romanorum deleverunt (-ere), everterunt

quibus interemptis, recepit (Camillus) (21)
cum Camillus eos interemisset, recepit
postquam Camillus eos interemit, recepit

Audita salutatione Caesar dixit (29)
Caesar, cum salutationem audivisset, dixit
Caesar, postquam salutationem audivit, dixit

praedones, abiectis armis, appropinquaverunt (34)
praedones, cum arma abiecissent, appropinquaverunt
praedones, postquam arma abiecerunt(-ere), appropinquaverunt

Sulla, occupata urbe, coegerat (40)
Sulla, cum urbem occupavisset, coegerat
Sulla, postquam urbem occupavit, coegerat

Hac re audita Augustus voluit (47)
Cum hanc rem audivisset, Augustus voluit
Postquam hanc rem audivit, Augustus voluit

Sertοrίus, admissis amicis, dixit (48)
Sertorius, cum amicos admisisset, dixit
Sertorius, postquam amicos admisit, dixit
           
 ΙΔΙΟΜΟΡΦΗ:
Brenno duce (21)
Cum Brennus dux esset  
Dum Brennus dux est

patre imperatore (30)
cum pater imperator esset
dum pater imperator est
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ/ ΥΠΟΘΕΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ     
Curat et providet ne, intercepta epistula, cognoscantur (45)
Curat et providet ne, si epistula intercepta sit, cognoscantur

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου