Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2010

Με το Θουκυδίδη παραμάσχαλα!

λευθέρως δέ τά τε πρός τό κοινόν πολιτεύομεν καί ς τήν πρός λλήλους τν καθ' μέραν πιτηδευμάτων ποψίαν, ο δι΄ ργς  τόν πέλας, ε καθ' δονήν τι δρ, χοντες, οδέ ζημίους μέν, λυπηράς δέ τ ψει χθηδόνας προστιθέμενοι. νεπαχθς δέ τά δια προσομιλοντες τά δημόσια διά δέος μάλιστα ο παρανομομεν, τν αεί ν ρχ ντων κροάσει καί τν νόμων, καί μάλιστα ατν σοι τε π' φελί τν δικουμένων κενται καί σοι γραφοι ντες ασχύνην μολογουμένην φέρουσιν….
μόνοι γάρ τόν τε μηδέν τνδε μετέχοντα οκ πράγμονα, λλ' χρεον νομίζομεν, καί ο ατοί τοι κρίνομέν γε νθυμούμεθα ρθς τά πράγματα, ο τούς λόγους τος ργοις βλάβην γούμενοι, λλά μή προδιδαχθναι μλλον λόγ πρότερον πί δε ργ λθεν.
Μετάφραση
Η ελευθερία διέπει τις σχέσεις μας με την πολιτεία και στις καθημερινές μας απασχολήσεις είμα­στε απαλλαγμένοι από την αμοιβαία καχυποψία, χωρίς να αγανακτούμε με το γείτονα μας, αν κάνει κάτι που τον ευχαριστεί, και χωρίς να παίρνουμε το ύφος πειραγμένου, πράγμα που δε τον βλάπτει, τον στενοχωρεί όμως. Κι ενώ στις ιδιωτικές μας σχέσεις δεν ενοχλούμε ο ένας τον άλλο, στη δημόσια ζωή μας αποφεύγουμε τις παρανομίες από εσω­τερικό σεβασμό κυρίως, πειθαρχώντας σε όσους κάθε φορά κατέχουν την εξουσία και στους νόμους και μάλιστα σ' εκεί­νους τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για την προστασία των αδικούμενων και σ' όσους ενώ είναι άγραφοι αναμφι­σβήτητα ντροπιάζουν τους παραβάτες τους.
Γιατί μόνοι ε­μείς θεωρούμε όχι φιλήσυχο αλλά άχρηστο αυτόν που δεν παίρνει καθόλου μέρος σ' αυτά·  και ακόμα, οι ίδιοι ή διατυπώνουμε ορθές σκέψεις για τα πράγματα ή συλλογιζόμαστε σωστά γι' αυτά·  γιατί δεν πιστεύουμε πως η λογι­κή σκέψη φέρνει βλάβη στα έργα·  αντίθετα, το να μην έχουμε διαφωτιστεί πρώτα με τη σκέψη, πριν προβούμε σε ενέργειες για όσα πρέπει, αυτό θεω­ρούμε πιο βλαβερό·
Θουκυδίδη Επιτάφιος του Περικλή από αυτά που διδάσκουμε στην Γ΄ Λυκείου στα Αρχαία Ελληνικά Γενικής Παιδείας.

1 σχόλιο: