Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ


ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
   ΚΕΙΜΕΝΟ       ( Να το μεταφράσετε)

  Quin, homo inepte, taces, ut consequāris, quod vis? Sed antiquitātem tibi placēre dicis, quod honesta et bona et modesta sit. Sic ergo vive, ut viri antīqui, sed sic loquere, ut viri aetātis nostrae; atque id quod a C. Caesare scriptum est, habe semper in memoriā et in pectore: "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".
Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit: " Supervacaneae, nē dicam ineptae, legatiōnis ministri, narrāte Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperāre quam ipsum fieri locuplētem; et mementōte me nec acie vinci nec pecuniā corrumpi posse".
                                                                                        ΜΟΝΑΔΕΣ 40
                                                                                                         Μύκονος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 inepte                                      γενική πληθυντικού
viri                                         γενική ενικού
aetātis                                    κλητική ενικού
pectore                                  κλητική ενικού
verbum insolens               ονομαστική πληθυντικού
magnum pondus              αιτιατική πληθυντικού
 acie                                    γενική ενικού
ministri                              ονομαστική ενικού
                                                                                       ΜΟΝΑΔΕΣ 10

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται
consequāris                     γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου
placēre                             γ πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα
loquere                             β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
fugias                               β ενικό προστακτικής ενεστώτα
 attulissent                      γενική γερουνδίου
uterētur                             γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
solvit                                      αφαιρετική σουπίνου
 fieri                                      γ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα
mementōte                         β ενικό προστακτικής  ενεστώτα
corrumpi                           γερουνδιακό στο αρσενικό
                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 10

3α. Να κλιθούν στην έγκλιση που ζητείται:
    vis                  υποτακτική ενεστώτα
  posse                     υποτακτική παρατατικού
  malle                    οριστική ενεστώτα
                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 3
3β.  eoeum: Να κλιθούν στο ίδιο γένος στον άλλο αριθμό.
                                                                                      ΜΟΝΑΔΕΣ 2
3. Στους άλλους βαθμούς ίδια πτώση, ίδιο αριθμό: 
inepte
bona
magnum
locuplētem
                                                                                 ΜΟΝΑΔΕΣ 2

 4α.  1. Sic ergo vive, sed sic loquere, habe semper in memoriā et in pectore, narrate :
                  Να δηλώσετε την απαγόρευση με δυο τρόπους
                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 12
4β.  ut consequāris: Να δηλωθεί ο σκοπός με 5 τρόπους
                                                                                ΜΟΝΑΔΕΣ 5

5. tamquam scopulum:Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση

                                                                               ΜΟΝΑΔΕΣ 3
 
6a.   Sic ergo vive/  "tamquam scopulum, sic fugias verbum insolens atque inaudītum".
Σε πλάγιο με εξάρτησηCaesar admonet

6b. Supervacaneae  legatiōnis ministri, narrāte Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperāre quam ipsum fieri locuplētem :
                  Σε πλάγιο με εξάρτηση  Dentātus admonuit :
                                                                              ΜΟΝΑΔΕΣ 10
 
7.   Να μετατραπεί η πρόταση σε μετοχική: cum (Samnites) magnum pondus auri attullissent
                                                                                  ΜΟΝΑΔΕΣ 3



Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου