Τρίτη, 5 Μαΐου 2015

Ηρώ Νικοπούλου Γιάννης Πατίλης Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’14. 83 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα

 Από το βιβλίο της Ηρώς Νικοπούλου και του Γιάννη Πατίλη με τί­τλο Ἱ­στο­ρί­ες Μπον­ζά­ι ’14. 83 Μι­κρὰ Δι­η­γή­μα­τα στις εκδόσεις Γαβριηλίδη. Πρόκειται για μια ανθολογία με εξαιρετικά διηγήματα, από την οποία επιλέγω το διήγημα μπονσάι του Αισώπου και παραθέτω και τη μετάφραση:
Αισώπου Χρε­ω­φει­λέ­της
 ΑΘΗΝΗΣΙΝ ἀ­νὴρ χρε­ω­φει­λέ­της ἀ­παι­το­ύ­με­νος ὑ­πὸ τοῦ δα­νει­στοῦ τὸ χρέ­ος τὸ μὲν πρῶ­τον πα­ρε­κά­λει ἀ­να­βο­λὴν αὐ­τῷ πα­ρα­σχέ­σθαι ἀ­πο­ρεῖν φά­σκων. Ὡς δ΄ οὐκ ἔ­πει­θε͵ προ­σα­γα­γὼν ἣν μό­νην εἶ­χεν ὗν* πα­ρό­ντος αὐ­τοῦ ἐ­πώ­λει. Ὠ­νη­τοῦ** δὲ προ­σελ­θό­ντος καὶ δι­ε­ρω­τῶν­τος͵ εἰ το­κὰς ἡ ὗς εἴ­η͵ ἐ­κεῖ­νος ἔ­φη μὴ μό­νον αὐ­τὴν τί­κτειν ἀλ­λὰ καὶ πα­ρα­δό­ξως· τοῖς μὲν γὰρ μυ­στη­ρί­οις θή­λε­α ἀ­πο­κύ­ειν͵ τοῖς δὲ Πα­να­θη­να­ί­οις ἄρ­σε­να. Τοῦ δὲ ἐκ­πλα­γέ­ντος πρὸς τὸν λό­γον ὁ δα­νει­στὴς εἶ­πεν· ἀλ­λὰ μὴ θα­ύ­μα­ζε· αὕ­τη γάρ σοι καὶ Δι­ο­νυ­σί­οις ἐ­ρί­φους τέ­ξε­ται.
Ὁ λό­γος δη­λοῖ͵ ὅ­τι πολ­λοὶ διὰ τὸ ἴ­διον κέρ­δος οὐκ ὀ­κνοῦ­σιν οὐ­δὲ τοῖς ἀ­δυ­νά­τοις ψευ­δο­μαρ­τυ­ρεῖν. ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Στην Αθήνα ένας άνδρας που χρωστούσε, όταν ο δανειστής τού απαίτησε το χρέος, εκείνος τον παρακάλεσε να του δώσει αναβολή, ισχυριζόμενος ότι είναι άπορος. Επειδή όμως δεν τον έπειθε, έφερε μία γουρούνα, την μόνη που είχε, για να την πουλήσει παρουσία του δανειστή. Σε έναν αγοραστή που ήρθε και ρώτησε εάν η γουρούνα μπορεί να γεννήσει, εκείνος απάντησε ότι όχι μόνο αυτή γεννά, αλλά και με απίστευτο τρόπο. Στα μεν (Ελευσίνια) Μυστήρια γεννά θηλυκά, στα δε Παναθήναια γεννά αρσενικά. Στον έκπληκτο από την απάντηση αγοραστή, ο δανειστής είπε: «Μην απορείς. Διότι και στα Διονύσια αυτή θα σου γεννήσει κατσίκια!».

Η παροιμία δηλώνει ότι πολλοί για το δικό τους κέρδος  δεν διστάζουν να λένε ψεύδη ακόμη και για τα αδύνατα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου