Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 31η


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit. Is cum aliquando castris abiret, edixit ut omnes pugna abstinerent. Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est; "Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat". Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
consul                                  ονομαστική πληθυντικού
nobili genere                     ονομαστική πληθυντικού
exercitui                             γενική ενικού
filius                                   κλητική ενικού
hostium                           γενική ενικού
his verbis                         ονομαστική πληθυντικού
singularis proelii             ονομαστική ενικού
eventu                              γενική ενικού
miles Latinus                   κλητική ενικού
virtute                              ονομαστική ενικού
adulescens                       δοτική ενικού
viribus suis                    γενική πληθυντικού
certamen                       αιτιατική πληθυντικού
salutem                            ονομαστική ενικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
natus                                   γενική γερουνδίου
abiret                                  β΄ ενικό και α΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
abstinerent                         γ΄ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
lacessitus est                       γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
Congrediamur                β΄ ενικό οριστικής ενεστώτα και μετοχή μέλλοντα
cernatur                         β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
antecellat                             γ πληθυντικό οριστικήςσυντελεσμένου μέλλοντα
confisus                            μετοχή ενεστώτα
permotus                         απαρέμφατο παρακειμένου
ruit                                     μετοχή μέλλοντα
transfixit                           β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
spoliavit                            β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού
petiverunt                          γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
revertisset                           α΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
fugati erant                        γ΄ ενικό υποτακτικής μέλλοντα
                                          
3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις,  τον τρόπο εισαγωγής τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
ut omnes pugna abstinerent/
ut singularis proelii eventu cernatur, /
quanto miles Latinus Romano virtute antecellat/
cum in castra revertisset.

4. Στην άλλη φωνή:   a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/ 
ut singularis proelii eventu cernatur,/ 
 fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit
 Statim hostes fuga salutem petiverunt./   
Sed consul adulescentem morte multavit.

5. : Να γίνουν μετοχικές:  
Is cum aliquando castris abiret,/
 filius eius castra hostium praeterequitavit /
 in certamen ruit;/
hostes fuga salutem petiverunt. /
eum transfixit 

6. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Aliquis nuntiavit:   
 Bello Latino T. Manlius consul nobili genere natus exercitui Romanorum praefuit/
Is edixit/  
Sed paulo post filius eius castra hostium praeterequitavit et a duce hostium his verbis proelio lacessitus est/
 Congrediamur/ 
Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit;/
 et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit
Statim hostes fuga salutem petiverunt. 
Sed consul adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

7. Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις:  
viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus

8. Παραθετικά αντικατάσταση:  
nobili, singularis, fortior.

 9. Να γίνουν οι απαραίτητες μεταβολές στις περιόδους ούτως ώστε να δηλώνουν το σύγχρονο στο παρόν – μέλλον η πρώτη και στο παρελθόν η δεύτερη :  
ut omnes pugna abstinerent/ ut singularis proelii eventu cernatur

10. Από πλάγιο σε ευθύ:   
Is edixit ut omnes pugna abstinerent/
ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat".

11. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: adversarii constituent/constituerunt"
Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat".

Tum adulescens in certamen ruit //  :  
Να δηλώσετε το σκοπό με όλους τους δυνατούς τρόπους.

5 σχόλια:

 1. Ευχαριστούμε πολύ για την αξιόλογη δουλειά σου.
  Προσεγμένες παρατηρήσεις και στη γραμματική και στο συντακτικό.Καθημερινό εργαλείο εξάσκησης για τους μαθητές μου τουλάχιστον

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Ίσως κάποιες είναι δύσκολες για το μαθητή που δεν έχει ολοκληρώσει την ύλη αλλά είναι απαραίτητες για την επανάληψη που θα κάνει αργότερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Οι προτάσεις filius eius castra hostium praeterequitavit /in certamen ruit;/ νομίζω πως δε μπορούν να γίνουν μετοχές δεδομένου ότι το ρήμα της πρώτης δε σχηματίζει παθητική φωνή και της δεύτερης το ίδιο,(με εξαίρεση τo ruta ως νομικό όρο) εκτός και αν θεωρείς ότι το ruit είναι ενεστώτας που μάλλον δεν ισχύει λόγω του χρόνου και των υπόλοιπων ρημάτων.Αν κάτι δεν έχω αντιληφθεί σωστά σε παρακαλώ επισήμανέ το μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Έχεις απόλυτα δίκιο και σε ευχαριστώ. Τις ζήτησα όλες χωρίς να επισημάνω να μου αιτιολογήσουν την περίπτωση που η μετατροπή είναι αδύνατη.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Καλημέρα σας, θα ήθελα να ρωτήσω πώς μπορεί να γίνει μετοχική η πρόταση ''hostes fuga salutem petiverunt΄'. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων!

  ΑπάντησηΔιαγραφή