Τρίτη, 10 Νοεμβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 7η

Ενότητα 7η Προετοιμασίες για ξεχειμώνιασμα

Caesar propter frumenti inopiam legiones in hibernis multis conlocat. Ex quibus quattuor in Nerviis hiemare iubet et tribus imperat in Belgis remanere. Legatos omnes frumentum in castra importare iubet. Milites his verbis admonet: "Hostes adventare audio; speculatores nostri eos prope esse nuntiant. Vim hostium cavere debetis; hostes enim de collibus advolare solent et caedem militum perpetrare possunt".

Μετάφραση
Λόγω της έλλειψης σταριού ο Καίσαρας εγκαθιστά τις λεγεώνες του σε πολλά χειμερινά στρατόπεδα. Διατάζει τέσσερις από αυτές να ξεχειμωνιάσουν στη χώρα των Νερβίων και (άλλες) τρεις διατάζει να παραμείνουν στη χώρα των Βέλγων. Δίνει εντολή σε όλους τους διοικητές των λεγεώνων να μεταφέρουν στάρι στα στρατόπεδα τους. Συμβουλεύει τους στρατιώτες του με τα παρακάτω λόγια: «Πληροφορούμαι ότι οι εχθροί πλησιάζουν• οι ανιχνευτές μας αναγγέλλουν ότι οι εχθροί βρίσκονται κοντά. Πρέπει να φυλάγεστε από την ορμή των εχθρών γιατί συνηθίζουν να (εξ)ορμούν από τους λόφους και μπορούν να κατασφάξουν τους στρατιώτες μας».


Ταξινόμηση των λέξεων

Ουσιαστικά

Α' Κλίση
inopia -ae [θηλ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)]
Belgae -arum (αρσ., συνήθως απαντά στον πληθυντικό)

Β' Κλίση
frumentum -i (ουδ.)
hiberna -orum (ουδ.)
Nervii -orum (αρσ., συνήθως απαντά στον πληθυντικό)
legatus -i (αρσ.)
castrum -i (ουδ.) (= φρούριο), castra-orum (= στρατόπεδο)
verbum -i (ουδ.)


Γ' Κλίση
Caesar, Caesaris (αρσ.)
hostis -is (αρσ.)
collis -is (αρσ.)
legio -onis (θηλ.)
speculator -oris (αρσ.)
caedes -is (θηλ.)
miles, militis (αρσ.)
vis (θηλ.)


Επίθετα Β' Κλίση
multus -a-um,

Γ Κλίση
tres (αρσ. και θηλ.), tria (ουδ.) (απόλυτο αριθμητικό)
omnis -is -e


Αντωνυμίες
qui, quae, quod (αναφορική)
is, ea, id (οριστική)
noster, nostra, nostrum (κτητική)
hic, haec, hoc (δεικτική)

Ρήματα
1η Συζυγία
conloco / colloco, conlocavi / collocavi, conlocatum / collocatum, conlocare / collocare
hiemo, hiemavi, hiematum, hiemare
importo, importavi, importatum, importare
impero, imperavi, imperatum, imperare
advento, adventavi, adventatum, adventare
nuntio, nuntiavi, nuntiatum, nuntiare
advolo, advolavi, advolatum, advolare
perpetro, perpetravi, perpetratum, perpetrare

2η Συζυγία
iubeo, iussi, iussum, iubere
remaneo, remansi, -, remanere
admoneo, admonui, admonitum, admonere
caveo, cavi, cautum, cavere
debeo, debui, debitum, debere
soleo, solitus sum, solitum, solere (ημιαποθετικο)

4η Συζυγία
audio, audivi, auditum, audire
Σύνθετο του sum
possum, potui, -, posse

Επιρρήματα
prope,

Σύνδεσμοι
et (συμπλεκτικός)
enim (αιτιολογικός-παρατακτικός)
Προθέσεις
propter (+ αιτιατ.)
in (+ αφαιρ. / + αιτιατ.)
de (+ αφαιρ.)
ex (+ αφαιρ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου