Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 8η

ΚΕΙΜΕΝΟ

Gaius Plinius Cornelio Tacito suo salutem. Ridebis. Egro tres apros feroces cepi. "Ipse?" interrogabis. Ipse. Ad retia sedebam; erat in proximo non venabulum sed stilus et pugillares; cogitabam aliquid enotabamque; etsi retia vacua, plenas tamen ceras habebam. Silvae et solitudo sunt magna incitamenta cogitationis. Cum in venationibus eris, licebit tibi quoque pugillares adportare; videbis non Dianam in montibus sed Minervam errare. Vale!

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Γάιος Πλίνιος στέλνει τις ευχές του στο φίλο του Κορνήλιο Τάκιτο. Θα γελάσεις. Έπιασα τρία φοβερά αγριογούρουνα. «Ο ίδιος;» θα ρωτήσεις. Εγώ ο ίδιος. Καθόμουνα δίπλα στα δίχτυα• πλάι μου δεν είχα τη λόγχη, αλλά τη γραφίδα και τις πλάκες σκεφτόμουνα κάτι και κρατούσα σημειώσεις• παρόλο που είχα τα δίχτυα άδεια, είχα όμως τις πλάκες μου γεμάτες. Τα δάση κι η ερημιά (μοναξιά) είναι δυνατά ερεθίσματα της σκέψης . Όταν πας στο κυνήγι, θα μπορέσεις κι εσύ να φέρεις εκεί τις πλάκες: (τότε) δε θα δεις την Άρτεμη να περιπλανιέται στα βουνά αλλά την Αθηνά. Γεια σου!

Ταξινόμηση των λέξεων του κειμένου
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
cera -ae (θηλ.) (= κερί), cerae -arum (= πλάκες αλειμμένες με κερί)
silva -ae (θηλ.)
Diana -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
Minerva -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)

Β' Κλίση
incitamentum -i (ουδ.)
Cornelius -ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
aper, apri (αρσ.)
stilus -i (αρσ.)
Gaius -ii(-i) (αρσ, χωρίς πληθ.)
Plinius -ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
Tacitus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
venabulum -i (ουδ.)

Γ' Κλίση
salus -utis [θηλ. ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)
pugillares -ium (αρσ., pluralia tantum)
rete -is (ουδ.)
cogitatio -onis (θηλ.)
solitudo -inis (θηλ.)
mons -ntis (αρσ.)
venatio -onis (θηλ.)

Επίθετα 
Β' Κλίση
proximus -a -um
vacuus -a -um,
plenus -a -um,
magnus -a -um,

Γ΄ Κλίση
tres, tres, tria (απόλυτο αριθμητικό)
ferox (ferocis)


Αντωνυμίες
suus, sua, suum (κτητική)
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)
tu (προσωπική)
ego (προσωπική)
aliquis, (aliqua/aliquae), aliquid (αόριστη ουσιαστική)

Ρήματα
1η Συζυγία
interrogo, interrogavi, interrogatum, interrogare
cogito, cogitavi, cogitatum, cogitare
enoto, enotavi, enotatum, enotare
adporto, adportavi, adportatum, adportare
erro, erravi, erratum, errare

2η Συζυγία
rideo, risi, risum, ridere
video, vidi, visum, videre
sedeo, sedi, sessum, sedere
valeo, valui, -, valere
habeo, habui, habitum, habere
licet, licuit και licitum est, -, licere (απρόσ.)

3η Συζυγία
capio, cepi, captum, capere

Επιρρήματα
quoque

Σύνδεσμοι
sed (αντιθετικός)
et (συμπλεκτικός)
etsi (εναντιωματικός)
tamen (αντιθετικός)
cum (χρονικός)
quoque (συμπλεκτικός)

Προθέσεις
ad (+ αιτιατ.)
in (+αφαιρ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου