Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 9η


 ΚΕΙΜΕΝΟ
Tarquinius Superbus, septimus atque ultimus regum, hoc moco imperium perdit. Filius eius Sextus Tarquinius pudicitiam Lucretiae, uxoris Collatini, laedit. Maritus et pater et Iunius Brutus eam maestam inveniunt. Illis femina cum lacrimis iniuriam aperit et cultro se ipsam interficit. Brutus ex vulnere dolore magno cultrum extrahit et delictum punire parat. Populum concitat et Tarquinio imperium adimit. Liber iam populus Romanus, duo consules, Iunium Brutum et Tarquinium Collatinum, deligere constituit

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Ο Ταρκύνιος ο Υπερήφανος, ο έβδομος και τελευταίος από τους βασιλιάδες, χάνει την εξουσία του με τούτο τον τρόπο. Ο γιος του Σέξτος Ταρκύνιος προσβάλλει την τιμή της Λουκρητίας, της γυναίκας του Κολλατίνου. Ο άντρας της και ο πατέρας της και ο Ιούνιος Βρούτος τη βρίσκουν περίλυπη. Η γυναίκα τους αποκαλύπτει με δάκρυα την προ­σβολή και σκοτώνεται με ένα μαχαίρι. Ο Βρούτος βγάζει το μαχαίρι από την πληγή με μεγάλο πόνο κι ετοιμάζεται να τιμωρήσει την εγκληματική πράξη. Ξεσηκώνει το λαό κι αφαιρεί την εξουσία από τον Ταρκύνιο. Λεύτερος πια ο ρωμαϊκός λαός αποφασίζει να εκλέξει δύο υπάτους, τον Ιούνιο Βρούτο και τον Ταρκύνιο Κολλατίνο.
                                                                                                                          
Ταξινόμηση των λέξεων του κειμένου
Ουσιαστικά
Α' Κλίση
pudicitia -ae [θηλ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)]
Lucretia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)
femina -ae (θηλ.)
 lacrima -ae (θηλ.)
 iniuria -ae (θηλ.)

Β' Κλίση
Tarquinius -ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)
Superbus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)     
modus -i (αρσ.)
Sextus -i (αρσ, χωρίς πληθ.)           
Collatinus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
filius -ii (-i) (αρσ.)
Iunius -ii (-i) (αρσ., χωρίς πληθ.)    
maritus -i (αρσ.)        
delictum -i (ουδ.)      
Brutus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)
culter, cultri (αρσ.)     
imperium -ii (-i) (ουδ.)          
populus -i (αρσ.)

Γ' Κλίση
rex, regis (αρσ.)
uxor, uxoris (θηλ.)
pater, patris (αρσ., γεν. πληθ. patrum)
vuinus, vulneris (ουδ.)
dolor, doloris (αρσ.)
consul, consulis (αρσ.)

Επίθετα
Β' Κλίση

Septimus -a -um (τακτικό αριθμητικό)
(ultra), ulterior -ior -ius, ultimus -a -um
maestus -a -um,  
magnus -a -um,  
liber, libera, liberum,  
Romanus -a -um
duo, duae, duo (απόλυτο αριθμητικό)

Αντωνυμίες
hic, haec, hoc (δεικτική)      
is, ea, id (οριστική)
ille, ilia, illud (δεικτική)
se (προσωπική)         
ipse, ipsa, ipsum (οριστική)

Ρήματα
1η Συζυγία

paro, paravi, paratum, parare
concito, concitavi, concitatum, concitare

3η Συζυγία
perdo, perdidi, perditum, perdere
laedo, laesi, laesum, laedere
interficio, interfeci, interfectum, interficere
extraho, extraxi, extractum, extrahere
adimo, ademi, ademptum, adimere
deligo, delegi, delectum, deligere
constituo, constitui, constitutum, constituere

4η Συζυγία
invenio, inveni, inventum, invenire
aperio, aperui, apertum, aperire
punio, punivi, punitum, punire
Επιρρήματα
iam (χρονικό)

Σύνδεσμοι
atque (συμπλεκτικός)       et (συμπλεκτικός)

Προθέσεις
cum (+ αφαιρ.)
ex(+ αφαιρ.)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου