Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 24η


                                                            Τήνος Βωλάξ


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ:
  Cum Cornelius P. Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse. Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. Paucis post diebus cum Ennius ad Nasica venisset et eum a ianua quaereret, exclamavit Nasica se domi non esse, etsi domi erat.  Tum Ennius indignatus quod Nasica tam aperte mentiebatur: " Quid" inquit "Ego non cognosco vocem tuam?" Visne scire quid Nasica responderit? "Homo es impudens. Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse; tu mihi ipsi non credis?"

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
ostio                      κλητική ενικού
domini                ονομαστική πληθυντικού
Paucis diebus      ονομαστική πληθυντικού
vocem tuam        γενική πληθυντικού
ancillae tuae        γενική και κλητική  ενικού
impudens           αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο
Homo                   αφαιρετική ενικού
1. β) quid, id, illam: Να κλιθούν στο θηλυκό ενικό και πληθυντικό

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
venisset                γ΄ πληθυντικό υποτακτικής μέλλοντα
quaerenti              γ΄ πληθυντικό οριστικής μέλλοντα
dixisset                     μετοχή ενεστώτα
sensit                           γενική γερουνδίου
dixisse                           α΄ πληθυντικό υποτακτικής παρατατικού
Accipe                         β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου
fecerit                          β΄ ενικό προστακτικής ενεστώτα
indignatus                  β΄ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
mentiebatur                γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα
cognosco                     απαρέμφατο παρακειμένου
vis                               β΄ ενικό υποτακτικής παρατατικού
scire                              προστακτική ενεστώτα
responderit                       σουπίνο αιτιατική
credis                                 β΄ πληθυντικό οριστικής παρακειμένου

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις: (τρόπος εισαγωγής τους (Μονάδες 2) και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
Cum Cornelius P. Nasica ad Ennium poetam venisset eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, / 
quid postea Nasica fecerit./
etsi domi erat/cum te quaererem/ 
quid Nasica responderit/ 
quod Nasica tam aperte mentiebatur
4. Στην άλλη φωνή: quid postea Nasica fecerit/ 
Ego non cognosco vocem tuam/ 
quid Nasica responderit
tu mihi ipsi non credis?"
4β. Να γίνει η απαγόρευση με δύο τρόπους:  Accipe nunc
5.   Να γίνουν μετοχικές: Cum Cornelius P. Nasica ad Ennium poetam venisset 
eique ab ostio quaerenti Ennium ancilla dixisset eum domi non esse, / 
cum Ennius ad Nasica venisset 
et eum a ianua quaereret/
Ego cum te quaererem,
6. Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: scriptor admonet/    admonuit  : α) «Accipe nunc quid postea Nasica fecerit»
β) E: Ennius interrogat / interrogavit: «Ego non cognosco vocem tuam?
γ) Ε: scriptor interrogat: interrogavit/ «Visne scire quid Nasica respondent?»
δ) Ε: Nasica dicit: «Homo es impudens»  
ε) Ε: Nasica dixit: «Ego cum te quaererem, ancillae tuae credidi te domi non esse»
 ς') Ε: Nasica interrogat/  interrogavit     :  «tu mihi ipsi non credis?»

7. Από πλάγιο σε ευθύ:
α)   ancilla dixisset eum domi non esse.../
β) Nasica sensit illam domini iussu id dixisse et illum intus esse.
γ) Accipe nunc quid postea Nasica fecerit. /
δ) exclamavit Nasica se domi non esse. /
ε) Visne scire quid Nasica respondent
8. Ανάλυση μετοχών σε προτάσεις:  quaerenti , indignatus

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου