Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 44η


44. Haec est tyrannōrum vita, in quā nulla fides, nulla caritas, nulla fiducia benevolentiae stabilis esse potest; tyrannis omnia semper suspecta atque sollicita sunt; nullus locus amicitiae eis est. Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. Coluntur tamen simulatiōne dumtaxat ad tempus. Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem: "Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram".

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
fides                         τις πλάγιες πτώσεις στον ενικό
caritas                          αφαιρετική ενικού
stabilis                           ονομαστική και γενική πληθυντικού στο ουδέτερο
nullus locus                 αιτιατική πληθυντικού
simulatiōne                   ονομαστική ενικού
tempus                           ονομαστική πληθυντικού
inopes                            γενική πληθυντικού
quis                                 να κλιθεί στο θηλυκό στον ενικό
tyrannis                          κλητική ενικού
neutris                            γενική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται
potest                               α πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
suspecta                          β ενικό οριστικής παθ. ενεστώτα
metuat                              απαρέμφατο μέλλοντα
putet                                 β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
Coluntur                            β ενικό προστακτικής ενεστώτα
fit                                      απαρέμφατο ενεστώτα στο ενεργητικό του
cecidērunt                        β ενικό υποτακτικής μέλλοντα
 intellegitur                       ίδιο τύπο στον παρακείμενο
fuerint                              γ πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
ferunt                               β ενικό οριστικής παθητικού ενεστώτα
dixisse                              γ πληθυντικό οριστ. συντελ. μέλλοντα
intellexi                            γ πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
habuissem                      β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
referre                              β πληθυντικό οριστικής ενεστώτα


3. Να γράψετε τον ίδιο τύπο στους άλλους βαθμούς:    stabilis , inopes, fīdos,

4. Να αναγνωρίσετε τις προτάσεις :   
  quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet/ 
 quam fuerint inopes amicōrum/
 quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram". / Quodsi forte, ut fit plerumque, cecidērunt, cum iam neutris gratiam referre poteram

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά:
benevolentiae, tyrannis, amicitiae, eis, diligere, se, a quo , inopes, amicōrum, fīdos, neutris,referre
6. Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram":  
 Σε πλάγιο με εξάρτηση: Tarquinius dicit/  dixit 
7. Από πλάγιο σε ευθύ: 
 Nescio enim quis possit diligere eum, quem metuat, aut eum, a quo se metui putet. / 
 tum intellegitur, quam fuerint inopes amicōrum. /
 "Tum intellexi, quos fīdos amicos habuissem, quos infīdos, cum iam neutris gratiam referre poteram". /
 Hoc est quod Tarquinium dixisse ferunt exulantem

8. Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur:  
Να αναγνωρίσετε το είδος του υποθετικού λόγου και να τον διατυπώσετε στα άλλα είδη.
3 σχόλια:

  1. να βαζαμε κι ένα Tarquinius dicitur στην 6 για να θυμηθούμε την άρση του λατινισμού στο ειδικό απαρέμφατο;
    Παναγιώτης

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Καλησπέρα ! Μπορείτε να μας πείτε την απάντηση στην άσκηση 6;
    Ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή