Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 46η


46. Philosophi mundum censent regi numine deorum; eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem; ex quo illud natura consequitur, ut communem utilitatem nostrae anteponamus. Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae. Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem. Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.

Παρατηρήσεις:
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 proditor:αφαιρετική ενικού, 
 numine: αιτιατική ενικού
deorum: κλητική ενικού.  
urbem: γενική πληθυντικού.
 utilitatem: κλητική ενικού.   
communem: ονομαστική ενικού και πληθυντικού στο ουδέτερο. 
 vir bonus :ονομαστική πληθυντικού.   
sapiens :γενική πληθυντικού
desertor :δοτική ενικού. 
 Philosophi : αφαιρετική ενικού.
 mundum : κλητική ενικού

2. . Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
 censent: απαρέμφατα ενεργητικής φωνής.   
regiαπαρέμφατα ίδια φωνή.   
putant: όλες τις μετοχές στο αρσενικό.   
consequitur: προστακτική ενεστώτα και μέλλοντα
anteponamus: γ ενικό υποτακτικής μέλλοντα.
 consulit: σουπίνο αφαιρετική.   
parens: γ πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου.   
 vituperandus est : ίδιο τύπο υποτακτική παρακειμένου
 fit: προστακτική ενεστώτα.   
 cadat: αρχικούς χρόνους

   3.  Να κλιθούν ενικό πληθυντικό: unumquemque / nostrumnostrae/ alicuius / ipsos

   4. Παραθετικά: bonus, plus, magis, cariorem

5. Αναγνώριση προτάσεων: 
ut communem utilitatem nostrae anteponamus. /
 Ut enim leges omnium salutem singulorum saluti anteponunt, / 
ut laudandus is sit, /
 qui pro re publica cadat, / 
quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.
6α .   Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem / 
 ut laudandus is sit:   να μετατραπεί η παθητική σύνταξη σε ενεργητική
 
6β . nec magis …. salutem/ .quam nosmet ipsos :    
ο β΄ όρος σύγκρισης  να σχηματιστεί με τον άλλο τρόπο 

7.  Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση Cicero dixit: 
 sic vir bonus et sapiens et legibus parens consulit utilitati omnium plus quam unius alicuius aut suae./ 
Nec magis vituperandus est proditor patriae quam proditor communis utilitatis, aut communis salutis desertor propter suam utilitatem et salutem./   
Ex quo fit, ut laudandus is sit, qui pro re publica cadat, quod decet cariorem nobis esse patriam quam nosmet ipsos.

8. Από πλάγιο σε ευθύ: 
 Philosophi mundum censent regi numine deorum; 
eum esse putant quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum, et unum quemque nostrum eius mundi esse partem

9. Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση: 
 quasi communem urbem et civitatem hominum et deorum.

10. Συντακτική αναγνώρισηmundum, regi, numine, deorum, hominum, mundi , natura, nostrae, legibus, patriae, pro re publica , cariorem, nobis, esse, ipsos.,quam nosmet

8 σχόλια:

 1. Καλημέρα Γιάννη, δεν κρατήθηκα να μη σχολιάσω! Μετά από 15 χρόνια μου φαίνονται κινέζικα!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πέτρο, αφού δεν τα χρησιμοποίησες ποτέ, είναι φυσιολογική η απώθηση. Είναι άσκοπο ειδικά για όσους δε θέλουν να γίνουν κλασικοί φιλόλογοι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Γιάννη, τα φώτα σου!
  στέκει ο μετασχηματισμός του β όρου στο quam nosmet ipsos ;
  δηλαδή στέκει απρόθετα το nobis;
  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Παναγιώτη, συμφωνούμε.
  quod decet cariorem nobis esse patriam nobismet ipsis

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. ΠΡΟΣΟΧΉ, υπάρχει περίπτωση οι μαθητές μας να ξεχάσουν να αλλάξουν το 'ipsos'.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. ξέρεις σκέφτηκα ότι ο Τζάρτζανος δίνει την αφαιρετική τη προσωπικής μόνο εμπρόθετη a nobis και φοβάμαι μήπως τους μπερδέψουμε με απρόθετη χρήση (η οποία πάντως δεν αποκλείεται από άλλες γραμματικές που βλέπω).
  και ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις την πληρώνουν οι πιο υποψιασμένοι και μελετηροί.
  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Οι μαθητές θα γράψουν αυτό που έχουν διδαχτεί με βάση το σχολικό εγχειρίδιο (Πασχάλη, Σαββαντίδη) και εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να μην το δεχτούμε. Σε κάθε περίπτωση τα δεχόμαστε και τα δυο.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. εντάξει Γιάννη, σ' ευχαριστώ που ανταποκρίθηκες τόσο πρόθυμα.
  Παναγιώτης

  ΑπάντησηΔιαγραφή