Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2013


ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 2013
                                                 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ
  ΘΕΜΑ Α1
Να δώσετε το περιεχόμενο των παρακάτω όρων:
α. Νεοτουρκικό Κίνημα
β. Ψυχρός Πόλεμος
γ. Συμβούλιο της Ευρώπης

                      Μονάδες 15


ΘΕΜΑ Α2
Να συνδυάσετε τα ονόματα των ηγετὠν με τα ονόματα των χωρών των οποίων ηγήθηκαν, αντιστοιχίζοντας κάθε φορά ένα γράμμα της πρώτης στήλης με έναν αριθμό της δεύτερης στήλης. (Περισσεύουν δύο ονόματα χωρών).

 ΣΤΗΛΗ Α                                                   ΣΤΗΛΗ Β
α. Ρίτσαρντ Νίξον                                        1. Κύπρος
β. Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ                        2. Νότια Αφρική
γ. Μαχάτμα Γκάντι                                      3. Ινδία
δ. Νέλσον Μαντέλα                                     4. Μεγάλη Βρετανία
ε. Γλαύκος Κληρίδης                                  5. Ελλάδα
                                                                      6. ΗΠΑ
                                                                      7. Αίγυπτος

                                                                                                             Μονάδες 10
 
 ΘΕΜΑ Β1
Να παρουσιάσετε:
α) Τους κατευθυντήριους στόχους των νικητριών δυνάμεων του Α΄ Παγκοσμίου 
       Πολέμου στο Συνέδριο Ειρήνης των Παρισίων (μονάδες 4) και
β) Το περιεχόμενο της συνθήκης των Βερσαλλιών (μονάδες 8).
                                                                                                        Μονάδες 12
ΘΕΜΑ Β2
Ποια ήταν η γενικότερη σημασία:
α) Της επικράτησης των Ελλήνων στον ελληνοϊταλικό πόλεμο (μονάδες 7) και
β) Του ελληνογερμανικού πολέμου (μονάδες 6).
                                                                                                        Μονάδες 13ΟΜΑΔΑ ΔΕΥΤΕΡΗ
ΘΕΜΑ Γ1
Αξιοποιώντας τα στοιχεία που περιέχονται στο κείμενο που σας δίνεται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να παρουσιάσετε τις ρυθμίσεις του Πρωτοκόλλου της Ανεξαρτησίας (22 Ιανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830) σχετικά με την εθνική ανεξαρτησία, την εδαφική έκταση και τη μορφή του πολιτεύματος στο υπό ίδρυση Ελληνικό Κράτος.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ
πρωτόκολλο τῆς 3ης Φεβρουαρίου 1830]
Στς 22 ανουαρίου/3 Φεβρουαρίου 1830, Διάσκεψη τοΛονδίνου, στερα πὸ ἀγγλικπρόταση, διακήρυξε τν πολιτικὴ ἀνεξαρτησία τς λλάδος, μτὸ ἄρθρο 1 τοπρωτοκόλλου ποὺ ὑπογράφεται πτος πληρεξουσίους τς γγλίας, τς Γαλλίας κατς Ρωσίας, μπερντην, ΜονμορανσΛαβλ καΛίβεν. Τὸ ἄρθρο 1 τοπρωτοκόλλου τς 3ης Φεβρουαρίου 1830 ριζε: «Ἡ Ἑλλς θέλει σχηματίσει ν Κράτος νεξάρτητον, καθέλει χαίρει λα τδίκαια, πολιτικά, διοικητικκαὶ ἐμπορικά, τπροσπεφυκότα1 ες ντελῆ ἀνεξαρτησίαν». […]
Τὸ ἄρθρο 2 τοπρωτοκόλλου τς 3ης Φεβρουαρίου 1830 ριζε: «… διοριστικγραμμτν συνόρων τς λλάδος, ρξαμένη πτς κβολς τοῦ Ἀσπροποτάμου2, θέλει νατρέξει τν ποταμν ατν […] καθέλει καταλήξει εἰς τὸ ὄρος Ἀρτοτίνα, ἐξ οὗ θέλει ἀκολουθήσει τὴν […] κορυφὴν τοῦ ὄρους Οἴτης, ἕως τὸν κόλπον τοῦ Ζητουνίου3. […]»
συνοριακγραμμτοπρωτοκόλλου τς 3ης Φεβρουαρίου 1830 κρατάει ξω πτὸ ἔδαφος τς λλάδος μεγάλο τμμα τς Στερες λλάδος, διαίτερα τς δυτικς. […]
Τὸ ἄρθρο 3 τοπρωτοκόλλου ριζε: «Ἡ ἑλληνικΚυβέρνησις θέλει εναι μοναρχικκακληρονομικκαττάξιν πρωτοτοκίας· θέλει μπιστευθες να γεμόνα, στις […] θέλει φέρει τν τίτλον γεμν Κυριάρχης τς λλάδος. […]»
Τὸ ἄρθρο 8 τοπρωτοκόλλου ριζε: «κάστη τν τριν Αλν φυλάττει τν […] ξουσίαν τονὰ ἐγγυται περτοῦ ὅλου τν προηγουμένων συμβιβασμν καὶ ἄρθρων. Απερὶ ἐγγυήσεως πράξεις, ἐὰν γενσι, θέλουν συνταχθχωριστά. […]»
ΟΔυνάμεις βλεπαν στπρωτόκολλο τν ριστικδιευθέτηση νοχλητικοζητήματος. Οἱ Ἕλληνες ντίθετα βλεπαν σ’ ατό, καὶ ἰδιαίτερα στπρτο ρθρο του, πλς τν παρχτοῦ ἐλεύθερου πολιτικοβίου τοῦ Ἔθνους. Καπραγματικά, μτπρωτόκολλο τοΛονδίνου τς 3ης Φεβρουαρίου το1830 τερματιζόταν ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση, λλκα
ρχιζε νὰ ὑπάρχη πίσημα στδιεθνκοινωνία τὸ ἙλληνικΚράτος. τσι πραγματοποιονταν κρίσιμη καμπή τς λληνικς στορίας.
στορία τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἐθνους, τομ. ΙΒ’: Ἡ Ἑλληνικὴ Ἐπανάσταση καὶ ἡ ἵδρυση τοῦ ἙλληνικοΚράτους (1821-1832), θήνα: κδοτικὴ Ἀθηνν Α.Ε., 22000, σσ. 536-537.
1 Τπροσπεφυκότα, δηλ. αυτά που αρμόζουν.
2 του σπροποτάμου, δηλ. του Αχελώου
3 του Ζητουνίου, δηλ. της Λαμίας.
  

ΘΕΜΑ Δ1
Αντλώντας στοιχεία από τα κείμενα που σας δίνονται και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις, να αναφερθείτε στην οικονομική και κοινωνική συγκυρία, όπως αυτή παρουσιάζεται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ κατά τη δεκαετία 1920-1930.
Μονάδες 25
ΚΕΙΜΕΝΟ Α
Μαζική κατανάλωση και μαζική ψυχαγωγία
Η μαζική κατανάλωση και η μαζική παραγωγή αγαθών δημιούργησαν την ευημερία της δεκαετίας του ’20 […]. Περισσότεροι άνθρωποι μπορούσαν να αγοράσουν αυτοκίνητο, μικρές ηλεκτρικές συσκευές, όπως ραδιόφωνα και φωνογράφους, καθώς και ενδύματα από συνθετικά υφάσματα, την κατασκευή των οποίων έκαναν δυνατή τα επιτεύγματα της χημείας. […] Με τη σταδιακή επικράτηση της οκτάωρης εργασίας, όλο και περισσότερη προσοχή δινόταν στον ελεύθερο χρόνο ως μια θετική πλέον πηγή ανθρώπινης ικανοποίησης για όλους και όχι μόνο για τους πλουσίους. Τα παραθαλάσσια θέρετρα της Ευρώπης άρχισαν να γεμίζουν από παραθεριστές καθώς όλο και περισσότεροι άνθρωποι είχαν τον χρόνο και τα μέσα να απολαμβάνουν τις διακοπές τους. Μια έκρηξη ενδιαφέροντος για το ποδόσφαιρο μεταξύ των Ευρωπαίων μπορούσε να συγκριθεί μόνο με την παράλληλη ανάπτυξη του επαγγελματικού μπέιζ-μπολ και του ποδοσφαίρου στα κολέγια των ΗΠΑ. Τεράστια στάδια άρχισαν να χτίζονται σε όλη την Ευρώπη.
F.W. Pethick Lawrence (ed.), Τhe Trial of the Suffragette Leaders, στο: Noble et al., Western Civilization. The Continuing Experiment, τ. 2, London: Houghton Mifflin Co., 42005, σ. 898, στο: Ιστορία του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα), Γ΄ Γενικού Λυκείου & Δ΄ Εσπερινού Λυκείου Γενικής Παιδείας, Αθήνα:ΙΤΥΕ Διόφαντος, 2013, σ. 98.
ΚΕΙΜΕΝΟ Β
[Τα όρια της ευημερίας]
Η ευημερία έχει ωστόσο και τα όριά της. Πρώτα πρώτα δεν είναι καθόλου πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Όσες χώρες αποζούν κατ’ εξοχήν από τη γεωργία και την εξαγωγή αγροτικών προϊόντων υποφέρουν από τη συσσώρευση αποθεμάτων και την πτώση των τιμών που χαρακτηρίζουν αυτό τον τομέα. Η κεντρική και ανατολική Ευρώπη, απ’ όπου αντλούσε προπολεμικά το υπόλοιπο τμήμα της ηπείρου το μισό των εισαγωγών του σε σιτάρι, έχει περιοριστεί στο 10% της αγοράς, εξαιτίας του αμερικανικού ανταγωνισμού. Ακόμη και στη Γαλλία, όπου η αγροτική παραγωγή προστατεύεται από υψηλούς τελωνειακούς δασμούς, οι αγρότες με δυσκολία συναγωνίζονται τα ξένα προϊόντα. Το ίδιο και στη Γερμανία, όπου οι αγρότες καταχρεώνονται και υποθηκεύουν τη γη τους (ανατολικά του Έλβα το ύψος των χρεών ξεπερνάει στα 1929 την αξία των κτημάτων σε ποσοστό 50 ως 100%).
S. Berstein και P. Milza, Ιστορία της Ευρώπης, τ.3: Διάσπαση και Ανοικοδόμηση της Ευρώπης, 1919 έως σήμερα, Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 1997, σ. 48. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου