Σάββατο, 24 Απριλίου 2010

Το σενάριό μου στον Καβάφη.

Είμαι και γω ένας από τους μαθητές που επιμορφώνονται αυτή την περίοδο στις Νέες τεχνολογίες και ένα έχω να πω:Δύσκολα τα πράγματα.Δύο απογεύματα τη βδομάδα επί τρεις ώρες για τέσσερις μήνες στο θρανίο ή μάλλον στον υπολογιστή ιδροκοπούμε να εκπονήσουμε ένα σενάριο διδασκαλίας και να μάθουμε πως γίνεται να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία για να κάνουμε το μάθημά μας καλύτερα. Η τεχνολογία καλπάζει, οι μαθητές μας είναι ήδη μπροστά.Διστακτικός δημοσιοποιώ εδώ τα φύλλα εργασίας από το σενάριό μου με αφετηρία το ποίημα του Καβάφη "Ηγεμών εκ Δυτικής Λιβύης".Είναι μια απόπειρα που ίσως χρειάζεται βελτίωση αλλά δεν παύω να έχω την ευθύνη για την υλοποίησή της.
Α ΦΑΣΗ
Ενημέρωση των μαθητών, γενικές οδηγίες.
Β ΦΑΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1
Γενικά ερμηνευτικά ερωτήματα προς όλους τους μαθητές:
Πατάμεhttp://www.snhell.gr/lections/writer.asp?id=60 που μας οδηγεί στις διαθέσιμες αναγνώσεις των ποιημάτων του Καβάφη , βρίσκουμε το 98 http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=38&author_id=60&page=anthology
και ακούμε την απαγγελία του ποιήματος από το Γ. Σαββίδη.
Προσπαθήστε να προσεγγίσετε ερμηνευτικά το ποίημα.
1. Τι εντύπωση πιστεύετε ότι προκαλεί ο ηγεμών στους Αλεξανδρινούς στις δέκα μέρες της διαμονής του.
2. Να σκιαγραφηθεί ο καβαφικός ήρωας από τους τρόπους και τα ενδιαφέροντά του.
3. Να ερμηνευθούν τα κίνητρα της μεθοδευμένης συμπεριφοράς του ηγεμόνα (ελληνικό όνομα, ελληνική ενδυμασία, προσποιητή σεμνότητα κλπ.) .
Γ ΦΑΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2
1Η ΟΜΑΔΑ:
Πηγαίνουμε http://www.kavafis.gr/prose/list.asp?cat=6 . Οδηγούμαστε στα ΠΕΖΑ του Καβάφη και πατάμε το 3ο http://www.kavafis.gr/prose/content.asp?id=302&cat=6 . Διαβάζουμε το κείμενο: ( Έλληνες λόγιοι εν Pωμαϊκαίς οικίαις) . Αν θέλετε να διαβάσετε το κείμενο του Λουκιανού «περί τῶν ἐπί μισθῷ συνόντων» με τη μετάφραση του στα Νέα Ελληνικά , που διάβασε ο Καβάφης, θα το βρείτε στον παρακάτω δεσμό: http://www.slideshare.net/roumpagiat/ss-3678015
Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κείμενο του Λουκιανού λειτουργεί ως κείμενο αφόρμησης για τον ποιητή; Εντοπίστε τα στοιχεία που συνδέουν το κείμενο του Λουκιανού με την ποιητική πραγματικότητα.
Ανακοινώστε το κείμενό σας στην τάξη.
2Η ΟΜΑΔΑ:
Πιστεύετε ότι το ποίημα καταγράφει στοιχεία της βιοθεωρίας του ποιητή; Ποια είναι αυτή; Μπορείτε να διακρίνετε αυτή τη στάση διαβάζοντας ενδεικτικά το παρακάτω κείμενο της Μ. Γιουρσενάρ; http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=6
3Η ΟΜΑΔΑ:
Διαβάστε από το σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού, το ποίημα του Καβάφη, «Στα 200 πΧ». http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=71&cat=1
και «Φιλέλλην» : http://www.kavafis.gr/poems/content.asp?id=12&cat=1 Ποια κοινά στοιχεία και ποιες διαφορές μπορείτε να διακρίνετε στο θέμα και στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει ο ποιητής τα πρόσωπα; Μπορείτε να διακρίνετε την επανάληψη κάποιας βασικής θέσης; Στην αναζήτησή σας θα σας βοηθήσει η ανάγνωση του κειμένου του E.M. Forster «Η ποίηση του Κ.Π. Καβάφη». http://cavafis.compupress.gr/critic.htm
Συνθέστε ένα κείμενο με τις απόψεις σας και παρουσιάστε το στην τάξη.
4Η ΟΜΑΔΑ:
1. Επισκεφθείτε τη σελίδα του Κόμβου της Νεοελληνικής Γλώσσας http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineCombo.htm
και χρησιμοποιείστε το λεξικό για να βρείτε τις ερμηνείες των λέξεων του ποιήματος που δίνονται παρακάτω: ψιλό, μετριόφρων, έπληττεν. Από τις ερμηνείες που θα βρείτε, σημειώστε δίπλα στις λέξεις εκείνη που ταιριάζει στη λέξη όπως είναι μέσα στο ποίημα.
2. Αναζητήστε σύνθετα με πρώτο συνθετικό τις λέξεις : ψιλο-, μετριο- (ψιλο%, μετριο%)
5Η ΟΜΑΔΑ:
Δομή του καβαφικού ποιήματος (θέση-άρση-σύνθεση) σε συνεξέταση με την ανάπτυξη παραγράφου της μορφής σύγκριση-αντίθεση. Να υλοποιήσετε το σχήμα σε παράγραφο της παραπάνω μορφής με θέμα: «φαίνεσθαι –είναι».
Δ ΦΑΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3
1Η ΟΜΑΔΑ:
1. Αφού διαβάστε το άρθρο του Βαγενά : Η ειρωνική γλώσσα του Καβάφη
http://www.kavafis.gr/kavafology/articles/content.asp?id=16
2. της Ζωής Μπέλλα, «Η Καβαφική ειρωνεία»
http://www.forum-philologon-dodekanisou.org/index.php?PHPSESSID=d1f60c0c3589433f3811b988bb34bff2&topic=20.msg21#msg21
και 3. του Τ. Άγρα «Η ειρωνεία στον Καβάφη»
http://xantho.lis.upatras.gr/test2.php?art=1224  να απαντήσετε στα παρακάτω:
α) Ποιες λέξεις εκφράζουν καλύτερα την ειρωνική διάθεση του ποιητή; β) “οι τέτοιοι … μιλούν πολλά”: Πώς αντιλαμβάνεστε τη χρήση του πληθυντικού αριθμού σ’ αυτό το στίχο;
2Η ΟΜΑΔΑ:
Δείτε την φωτογραφία της μαρμάρινης επιγραφής στο σπίτι του Καβάφη
http://fotografiesfotinis.blogspot.com/2008/05/blog-post_4499.html
και τη Στήλη της Ροζέτας:
http://1.bp.blogspot.com/_HCn96sfZbY8/Sl7SoMCkpLI/AAAAAAAAAA0/6up41kEGVeo/s1600-h/Rosetta_Stone_WEB2.jpg
ποιες σκέψεις σας δημιουργούνται;
3Η ΟΜΑΔΑ
Περιηγηθείτε στο πλούσιο υλικό των φωτογραφιών του ΣΝΕhttp://www.kavafis.gr/archive/pictures/list.asp
και της έκθεσης «Cavafy’s World» http://www.lsa.umich.edu/kelsey/galleries/Exhibits/cavafy/cavafy%27slife1.html
και δείτε τον ποιητή στα διάφορα στάδια της ζωής του και στο χώρο που έζησε το μεγαλύτερο μέρος της. Με τη βοήθεια των βιογραφικών σημειωμάτων για τον ποιητή, συνθέστε ένα δικό σας βιογραφικό σημείωμα για αυτόν, επιμένοντας περισσότερο στην εντύπωση που σας προκάλεσε η περιήγηση στο αρχειακό υλικό.
Εναλλακτικά με το λογισμικό preceden http://www.preceden.com/
να φτιάξετε μια χρονογραμμή (timeline) οριοθετώντας τις χρονολογίες δημοσίευσης των σπουδαιότερων, σύμφωνα με την άποψή σας, ποιημάτων του Καβάφη .
4Η ΟΜΑΔΑ
Αφού διαβάσετε τα παρακάτω αποσπάσματα από το βιβλίο του Κουμανταρέα
http://www.slideshare.net/roumpagiat/k-3684575
και τα βιογραφικά του Καβάφη

α) http://www.kavafis.gr/kavafology/bio.asp
και β) http://www.snhell.gr/archive/bio.asp?id=1
να αναφέρετε ποια μυθιστορηματικά στοιχεία από τη νουβέλα του Κουμανταρέα επαληθεύονται από τα βιογραφικά σημειώματα.
5Η ΟΜΑΔΑ
Χρησιμοποιώντας το http://www.xmind.netλογισμικό xmind :
να φτιάξετε ένα νοητικό χάρτη κατηγοριοποιώντας τα ποιήματα του Καβάφη και αφού προσθέσετε υπερδεσμούς που θα μας βοηθήσουν να διαβάσουμε στο ΣΝΕ 15 από αυτά διαφορετικών κατηγοριών ανά 5, και να βάλετε στο εικονίδιο του καθένα μια φωτογραφία της αρεσκείας σας.
Ε ΦΑΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4
1Η ΟΜΑΔΑ:
Αφού διαβάσετε τα παρακάτω:
1: «Η παγκοσμιότητα της ποίησης του Καβάφη» του Νάσου Βαγενά
2: «Καβάφης, ο παγκόσμιος συνομιλητής» της Έλενας Χουζούρη
3: «Κωνσταντίνος Καβάφης» Χαρίκλεια Valieri-Καβάφη
από την παραπομπή : http://cavafis.compupress.gr/index7.htm
και δείτε σκίτσα που δείχνουν τον ποιητή :
http://www.slideboom.com/presentations/157725/%CE%9F-%CE%9A%CE%91%CE%92%CE%91%CE%A6%CE%97%CE%A3-%CE%A3%CE%95-%CE%A3%CE%9A%CE%99%CE%A4%CE%A3%CE%91
να αισθητοποιήσετε με το δικό σας τρόπο αυτό που αποκομίσατε.
2Η ΟΜΑΔΑ:
Ακούσετε μελοποιημένα ποιήματα του ποιητή
http://hiphoptakeover.com/mp3/%CE%BA%CE%B1%CE%B2%CE%AC%CF%86%CE%B7%CF%82/
και παρουσιάσετε με επιχειρήματα τις επιλογές της αρεσκείας σας.
3Η ΟΜΑΔΑ
Φτιάξτε το δικό σας Power point , ένα ταξίδι στην ποίηση του Καβάφη.
4Η ΟΜΑΔΑ
Διαβάσατε το κείμενο του Λουκιανού από εδώ:
http://www.slideshare.net/roumpagiat/ss-3678015
Εσείς είστε τώρα ο ήρωας του Λουκιανού που έχει μεταμφιεστεί σε ηγεμόνα εκ Δυτικής Λιβύης και απολογείται για την επιλογή αυτής της μεταμφίεσης.
5Η ΟΜΑΔΑ
Αφού διαβάσετε τις παρωδίες καβαφικών ποιημάτων από εδώ http://nearhouparaplous.blogspot.com/2010/04/blog-post_08.html
κι εδώ http://nearhouparaplous.blogspot.com/2010/03/blog-post_31.html
γράψτε μια παρωδία κι εσείς σε καβαφικό ύφος.
ΣΤ ΦΑΣΗ
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5
1Η ΟΜΑΔΑ:
Αφού διαβάσετε από το βιβλίο της Έκφρασης-Έκθεσης Α Λυκείου(σελ. 171-173) πως περιγράφουν τον ποιητή διάφορα επώνυμα πρόσωπα να τον περιγράψετε και σεις σε μια παράγραφο.
2Η ΟΜΑΔΑ:
Πολλοί άνθρωποι, ιδιαίτερα νέοι, προσπαθούν με τη συμπεριφορά τους να μιμηθούν άλλους και να φανούν διαφορετικοί από ό,τι είναι. Να ερευνήσετε τα ελατήρια αυτής της συμπεριφοράς.
3Η ΟΜΑΔΑ
Να καταγράψετε τις συνέπειες της παραπάνω συμπεριφοράς
4Η ΟΜΑΔΑ
Θα μπείτε στον Κόμβο: http://www.komvos.edu.gr/index.htm
και θα πατήσετε δεξιά το: Όψεις του προσωπείου που μας βγάζει στο: Όψεις του προσωπείου Δήμητρα Μήττα. Μπορούμε να πάμε και απευθείας πατώντας στο παρακάτω: http://www.komvos.edu.gr/masks/masks.html#intro
Αφού μελετήσετε χαρακτηριστικά και ορισμούς να μας παρουσιάσετε ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προσωπείου και πώς επηρεάζει αυτόν που το φορεί.
5Η ΟΜΑΔΑ
Θα μπείτε στην πύλη για την ελληνική γλώσσα:
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/index.html
και θα αναζητήσετε στα λεξικά τις λέξεις : μάσκα και προσωπείο στο Λεξικό του Κριαρά http://www.greek-language.gr/greekLang/medieval_greek/kriaras/index.html
και το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html
Να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας από την απουσία ή τον περιορισμό λέξεων.Ποια διαφορά βρίσκουμε στις δύο λέξεις (μάσκα, προσωπείο) ανάμεσα στα βιβλία του Π.Ι και τα δημοσιογραφικά κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου