Τρίτη, 26 Απριλίου 2011

Ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά 2Για να επανερχόμαστε σιγά σιγά στο κλίμα της επανάληψης ας δούμε σήμερα κάποιες ενδιαφέρουσες ασκήσεις στα Λατινικά. Παρακάτω βρίσκουμε ΟΛΟΥΣ τους υποθετικούς λόγους που υπάρχουν στα εξεταζόμενα κείμενα και προσπαθούμε να τους μετατρέψουμε στα άλλα είδη.

Να αναγνωριστούν οι υποθετικοί λόγοι  στις παρακάτω περιόδους και να γίνει η μετατροπή τους στα άλλα είδη:
Neminem credideritis patriae consulturum esse, nisi vos ipsi patriae consulueritis. /
Et si habet Asia suspicionem quandam luxuriae, Murenam laudare debemus./
Quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet. /
ut, nisi qui deus vel casus aliqui subvenerit, salvi esse nequeamus. /
si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. /
si iste in Manliana castra pervenerit, neminem tam stultum fore, neminem tam improbum./
Ergo ego nisi peperissem, Roma non oppugnaretur; /
nisi filium haberem, libera in libera patria mortua essem./
at contra hos, si pergis, aut immatura mors aut longa servitus manet./
Quodsi forte ceciderunt, tum intellegitur./
nē, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscantur. /
si adīre non possit, epistulam ad amentum tragulae adliget et intra castra abiciat./
Si quid durius ei videbatur,  a cerva sese monitum esse praedicabat. /
experiri enim volui, quam aequo animo me fero essem interemptura, si tibi consilium non ex sententia cessisset”.

Οι απαντήσεις σε επόμενη ανάρτηση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου