Πέμπτη, 2 Ιουνίου 2011

Σενάριο στον Αναγνωστάκη

 Όλοι εμείς οι καθηγητές που εκπονήσαμε σενάρια στη διάρκεια της Επιμόρφωσης Β΄στις ΤΠΕ  καλό θα ήτανε να ανεβάσουμε τη δουλειά μας στο διαδίκτυο για να λειτουργήσει επικουρικά  στους συναδέλφους που νομίζουν ότι αυτό είναι δυνατό. Μετά από άδεια της εξαιρετικής συναδέλφου και συγγραφέα Ευφροσύνης - Εριέττας  Δεληγιάννη καθηγήτριας του 3ου ΓΕΛ Υμηττού παρουσιάζεται εδώ   το σενάριο για τις "Μέρες 1969.. " του Αναγνωστάκη.  Το σενάριο αυτό έγινε κατά τη διάρκεια της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ β επιπέδου Φεβρουαρίου -  Ιουνίου του 2010 με επιμορφωτή τον Κωνσταντίνο Πρίφτη. Είναι εξαιρετικό και την ευχαριστούμε.
 


ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ  ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
           Σχεδιάστρια : Δεληγιάννη Ευφροσύνη Εριέττα
 Θέμα: « Θεσσαλονίκη,  Μέρες του 1969 μ.Χ.»
                          του Μανόλη Αναγνωστάκη 
         Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας             
 Γ΄ Τάξη  Γενικού Ενιαίου Λυκείου, σσ. 54-55

 ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΠΟΙΗΣΗ            

Ενότητα: Αντιστασιακή ή Κοινωνική  Ποίηση
           
                           Εισαγωγή - Περίληψη

    Οι μαθητές μέσα από την προσέγγιση του συγκεκριμμένου ποιήματος θα κατανοήσουν τις αλλαγές  που υφίσταται η όψη και οι λειτουργίες της ζωής  της πόλης, του τόπου και  των κατοίκων κάτω από την  επίδραση συγκεκριμένων ιστορικοκοινωνικοπολιτικών  συνθηκών, θα εμβαθύνουν και θα ευαισθητοποιηθούν απέναντι στα μεγάλα ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά  ζητήματα που βίωσε η ελληνική κοινωνία από τις πρώτες δεκαετίες του εικόστου αιώνα μέχρι και τα μεταπολεμικά χρόνια , καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με την τέχνη και το ρόλο της, την αισθητική των πόλεων  και την καταστροφή του περιβάλλοντος στο βωμό του κέρδους. Τέλος,  θα βελτιώσουν τις δεξιότητες τους στη χρήση των νέων τεχνολογιών και θα ωφεληθούν ποικιλοτρόπως  μέσα από την ομαδοσυνεργατική προσπάθεια.

                                      Στόχοι του σεναρίου:

           Το παρόν σενάριο εξυπηρετεί γνωστικούς, παιδαγωγικούς και τεχνολογικούς στόχους:

·       Γνωστικοί:   
 - να  γνωρίσουν  οι μαθητές γενικά την αντιστασιακή
     ποίηση και να  την εντάξουν  στο ιστορικοκοινωνικό της πλαίσιο 
     προκειμένου να  κατανοήσουν τη σχέση   της ποίησης με την ιστορία
  -να έρθουν σε επαφή με την ποίηση του Μανόλη Αναγνωστάκη και να   
     εμβαθύνουν στο περιεχόμενο και στην ποιητική τεχνική του
  -να γνωρίσουν ενδελεχέστερα τη νεότερη ιστορία του τόπου γενικά και   
    τη μεταπολεμική περίοδο ειδικότερα, καθώς και  οικονομικοκοινωνικά
    και περιβαλλοντικά ζητήματα  που σχετίζονται μ΄αυτήν (π. χ. Φτώχια,   
    μετανάστευση, αστικοποίηση κ.λ.π. )

·       Παιδαγωγικοί:

  -να προβληματιστούν οι μαθητές σχετικά  με την αισθητική της                      

    αρχιτεκτονικής   των πόλεων                     

 - να κατανοήσουν τη σχέση που παρουσιάζει η διαμόρφωση  του    

    τόπου γενικά και των πόλεων συγκεκριμένα με την ιστορική εξέλιξη  

    αλλά και με τις ανάγκες διαβίωσης και  επιβίωσης των κατοίκων

  - να καλλιεργηθούν αισθητικά  ακούγοντας απαγγελίες και   

     μελοποιημένα τα ποιήματα   του ποιητή

   -να αποτιμήσουν αισθητικά την μελοποιημένη ποίηση και να     
     κατανοήσουν τη λειτουργία της
    -να αντιληφθούν την αξία της ομαδοσυνεργατικής μάθησης και της      
     αυτοαξιολόγησης


Τεχνολογικοί:
     -να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία της χρήσης του Διαδικτύου  
      στην αναζήτηση πληροφοριών που εξυπηρετούν διδακτικούς  
      στόχους και  πλουτίζουν τις γνώσεις τους 
      -να  εξοικειωθούν με τις ΤΠΕ και συγκεκριμένα με την πλοήγηση σε                      
       δικτυακούς τόπους, τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και την   
       προβολή παρουσιάσεων (power point)

Εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα

Λογοτεχνία, Ιστορία, Μουσική, Αρχιτεκτονική, Πολεοδομία, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Ν/Τ

 

Εργαλεία

Σχολικό Εγχειρίδιο

Τεχνολογικά Εργαλεία

Φυλλομετρητής ( Explorer), Μηχανή Αναζήτησης Google και το πακέτο εφαρμογών οργάνωσης γραφείου  της Microsoft Office


Προαπαιτούμενα

Εξοικείωση με τη χρήση  του Διαδικτύου ( την έρευνα και τον εντοπισμό του υλικού) καθώς και του Λογισμικού του Microsoft Office (αρχείο power point, δημιουργία εγγράφου word )

Μεθοδολογικό πλαίσιο
 Το σενάριο θα  πραγματοποιηθεί με τη διερευνητική – ομαδοσυνεργατική  μέθοδο, έτσι ώστε οι μαθητές να ασκηθούν στην έρευνα, την προσέγγιση  και την αξιοποίηση των πηγών αλλά και στη συνεργασία στο πλαίσιο της ομάδας. Επίσης θα εφαρμοσθεί και η μέθοδος της αισθητικής ανταπόκρισης με στόχο  την απόκτηση  αισθητικού κριτηρίου και καλλιέργειας καθώς και η σταδιακή ανακαλυπτική πορεία για την απόκτηση και μεταγνωστικών δεξιοτήτων.

Πορεία Σεναρίου
Το σενάριο θα υλοποιηθεί σε 3 διδακτικές ώρες και θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Εισαγωγικά, σε αμέσως προηγούμενη διδακτική ώρα,  πρέπει να έχει  γίνει σύντομη ενημέρωση για τον τρόπο εργασίας  την οργάνωση και το χωρισμό των   ομάδων εργασίας.    
Συγκεκριμένα οι μαθητές θα χωριστούν σε  4 ομάδες  ρόλων αποτελούμενες από πέντε μαθητές κάθε μία με κριτήριο α. τις προτιμήσεις και τα γενικά ενδιαφέροντά τους και β. Τις δεξιότητες και γνώσεις τους στις νέες τεχνολογίες. Σε κάθε ομάδα θα πρέπει να υπάρχει τουλάχιστον ένας χειριστής, ένας συντονιστής και ένας γραμματέας. Ο ρόλος του διδάσκοντος πρέπει να είναι διακριτικά υποστηρικτικός.
Την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές θα γνωρίσουν με τη βοήθεια του διδάσκοντος   τις βασικές αρχές της αντιστασιακής ποίησης, ανατρέχοντας στη σχετική εισαγωγή του σχολικού εγχειριδίου και στη συνέχεια κατά ομάδες  θα κάνουν έρευνα  στο διαδίκτυο με βάση ηλεκτρονικές διευθύνσεις που θα τους δοθούν  σε φύλλα εργασίας, προκειμένου να προετοιμάσουν την πρώτη φάση της έρευνάς τους, σε αρχεία προβολής παρουσιάσεων ή σε αρχείο word κατά περίπτωση.
Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές αξιοποιώντας τα δεδομένα που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση, θα δημιουργήσουν, ανάλογα με την ομάδα στην οποία συμμετέχουν,   άρθρα ή δοκίμια περιεχομένου σχετικού με την πρώτη εργασία τους.
Την τρίτη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα παρουσιάσουν κατά ομάδες ( με βιντεοπροβολέα ) τις εργασίες που ετοίμασαν τις δύο προηγούμενες ώρες και θα τις συζητήσουν. Στη φάση αυτή, κρίνεται σκόπιμο να γίνουν από την πλευρά του διδάσκοντος  α. κάποιες διευκρινίσεις– ειδικά γύρω από ζητήματα της νεότερης ιστορίας μας, ιστορικά ή οικονομικοκοινωνικοπολιτικά, που οι μαθητές δεν κατέχουν σε βάθος , και β. μία σύνθεση  των δεδομένων του ποιήματος, ώστε να γίνει σαφέστερη η συγκεκριμένη προβληματική του ποιητή, αλλά και οι γενικότεροι στόχοι  της ποιητικής του.  
ΟΜΑΔΑ Α ( των καλλιτεχνών): την πρώτη διδακτική ώρα συγκεντρώνει απαγγελίες , μελοποιημένα ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη, εικόνες και  σχετικά video από συναυλίες και ετοιμάζει μ’αυτά ενα  σύντομο πολυμεσικό αρχείο.  Τη δεύτερη ώρα, μελετά ποιήματα του ποιητή, εντοπίζει τα θεματικά κέντρα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τους και δημιουργεί ανάλογο άρθρο. Τη τρίτη διδακτική ώρα η ομάδα παρουσιάζει τις εργασίες της και αξιολογεί με τη βοήθεια του διδάσκοντος τις υπόλοιπες ομάδες.
ΟΜΑΔΑ Β ( των βιογράφων): την πρώτη διδακτική ώρα ερευνά σε σχετικούς ιστότοπους τις πληροφορίες που συνδέονται με τα βιογραφικά και την εργογραφία του ποιητή και δημιουργεί μια σύντομη προβολή παρουσίασης της ζωής και του έργου του. Τη δεύτερη ώρα, η ομάδα συντάσσει αποδεικτικό δοκίμιο σχετικό με τη σχέση του έργου του Αναγνωστάκη με την αντιστασιακή ποίηση ενώ την τρίτη διδακτική ώρα παρουσιάζει τις εργασίες της και αξιολογεί με τη βοήθεια του διδάσκοντος τις υπόλοιπες ομάδες.

ΟΜΑΔΑ Γ ( των περιβαλλοντολόγων): την πρώτη διδακτική ώρα συγκεντρώνει φωτογραφίες της παλιότερης και της μοντέρνας Θεσσαλονίκης, καθώς και αποσπάσματα σχετικών κειμένων και δημιουργεί ένα αρχείο προβολών παρουσιάσεων που προβάλλει τη σταδιακή αλλοίωση ή και  καταστροφή του τόπου. Τη δεύτερη ώρα συντάσσει άρθρο με θέμα τις αιτίες και τα αποτελέσματα αυτής της κατάστασης και τέλος την τρίτη διδακτική ώρα παρουσιάζει τις εργασίες της και αξιολογεί με τη βοήθεια του διδάσκοντος τις υπόλοιπες ομάδες.

ΟΜΑΔΑ Δ ( των φιλολόγων - ιστορικών ): την πρώτη διδακτική ώρα επισκέπτεται ηλεκτρονικά λεξικά,   βρίσκει τις σημασίες λέξεων - συμβόλων  του ποιήματος και καταστρώνει  πίνακα με τα δεδομένα του ποιήματος που διαφοροποιούν και αντιπαραβάλλουν το παρόν με το παρελθόν. Τη δεύτερη ώρα  δημιουργεί λογοτεχνικό δοκίμιο όπου ανασυνθέτει την εικόνα του  παρόντος και του παρελθόντος σε στενότερο επίπεδο της πόλης και σε ευρύτερο  του τόπου. Τέλος,  την τρίτη διδακτική ώρα παρουσιάζει τις εργασίες της και αξιολογεί με τη βοήθεια του διδάσκοντος τις υπόλοιπες ομάδες.

 

 

Τεχνολογικά Εργαλεία

Σχολικό εγχειρίδιο: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄τεύχος

Βιντεοπροβολέας
Φυλλομετρητής ( Internet Explorer)
Μηχανές  αναζήτησης www.google.com
ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.ekebi.gr,       www.snhell.gr,       www.ert-archives.gr,       www.Komvos.edu.gr       www.ucy.ac.cy,
       www.kathimerini.gr,       www.tovima.gr
       www.youtube.com για βίντεο, απαγγελίες  και     
                                      μελοποιημένα ποιήματα
                                                                                   
                                         ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
                                   
                             ΟΜΑΔΑ Α, ΟΙ  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
                                        ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

1. Το έργο του ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη είναι γνωστό στο ελληνικό

κοινό σε μεγάλο βαθμό   και από μελοποιήσεις, κυρίως του Μίκη Θεοδωράκη. Οδηγηθείτε στο διαδίκτυο και επιλέξτε μελοποιημένα ποιήματά του και video από συναυλίες, στις οποίες αυτά έχουν τραγουδηθεί από γνωστούς έλληνες τραγουδιστές.

Στη συνέχεια, αντίγράφοντας κατά την επιλογή σας μερικά απ΄αυτά,  με τη διαδικασία copy paste, δημιουργήστε ένα πολυμεσικό αρχείο διάρκειας 5΄λεπτών. Μπορείτε να διανθίσετε το αρχείο σας με αναγνώσεις ποιημάτων από τον ίδιο τον ποιητή.

 

http://www.errachidia.info/clip/video-%CE%9A%CE%91%CE%A1%CE%91%CE%AA%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9A%CE%97-1-18BPIbl7W0o.html

http://www.youtube.com/watch?v=IxCvFSnfpUc

http://www.youtube.com/watch?v=ABa2eKDrX3A

http://www.youtube.com/watch?v=8yxeawt5AsQ

 

http://www.snhell.gr/lections/content.asp?id=117&author_id=1&page=anthology

 

2. Πλοηγηθείτε στο διαδίκτυο και αναζητήστε  ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη. Στη συνέχεια, αφού εντοπίσετε με προσεκτική ανάγνωση, ποια κοινωνικο-ιδεολογικά θέματα τον απασχολούν συνήθως στα έργα του και με ποιες λογοτεχνικες τεχνικές τα προβάλλει,  να συντάξετε σε αρχείο word ένα μικρό φιλολογικό άρθρο με θέμα: « Η θεματολογία και η τεχνική της ποίησης του Αναγννωστάκη».

 
 ΟΜΑΔΑ Β,  ΟΙ ΒΙΟΓΡΑΦΟΙ

                                        ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1.     Αφού ερευνήσετε σε σχετικούς ιστότοπους τις πληροφορίες που συνδέονται με τη ζωή και την εργογραφία του ποιητή Μ Α,

     να συντάξετε  μια σύντομη παρουσίαση της ζωής και του έργου  

     του με χρονολόγιο σε αρχείο προβολής παρουσιάσεων.


     http://www.ekebi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=461&t=102

 

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathglobal_2_04/12/2005_1284866

    

 http://www.haef.gr/libraries/biographies/anagnostakisf.php
2.     Αναζητήστε  στο διαδίκτυο ποιήματα του Μανόλη Αναγνωστάκη Στη συνέχεια αφού εντοπίστε  τα χαρακτηριστικά της λεγόμενης « αντιστασιακής ποίησης» στο σχολικό εγχειρίδιο σελ. 8, 9 ελέγξτε αν τα   ποίηματα του Αναγνωστάκη, αλλά και μερικοί από τους τίτλους των συλλογών του,  αποπνέουν το πνεύμα της ποίησης αυτής  και δημιουργήστε σε αρχείο word ένα μικρό αποδεικτικό δοκίμιο, στο οποίο θα ερευνήσετε, αν ο Μανώλης Αναγνωστάκης θεωρείται δικαίως ένας από τους βασικότερους εκπροσώπους αυτής της τάσης. Στην εργασία  σας μπορείτε να ενσωματώσετε και τα κυρίαρχα χαρακτηριστικά της αντιστασιακής ποίησης καθώς και σχετικούς αντιπροσωπευτικούς  στίχους του ποιητή
( ενδεικτικός τίτλος: Μ.Α: ένας εκπρόσωπος της «αντιστασιακής ποίησης», ή « Σε τι αντιστέκεται λοιπόν, η ποίηση του Αναγνωστάκη;» )

http://www.haef.gr/libraries/biographies/anagnostakisf.php

            http://webcachΟΜΑΔΑ Γ,  ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ
                                       
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


1.     Αφού ανατρέξετε α. στην ηλεκτρονική Πύλη Google εικόνες Θεσσαλονίκη  Παλιά και Google εικόνες Θεσσαλονίκη  Παλιά Οδός Αιγύπτου και β. στη συνέχεια Google εικόνες Θεσσαλονίκη,   να δημουργήσετε ένα αρχείο προβολής παρουσιάσεων στο οποίο θα προβάλλεται όσο το δυνατόν καλύτερα η αλλαγή  της όψης της πόλης. Στην παρουσίασή σας μπορείτε να αναδείξετε την αντίστοιχη αλλαγή – καταστροφή και άλλων ελληνικών πόλεων, όπως π.χ της Αθήνας, ή και των νησιών, με το δεδομένο ότι η Θεσσαλονίκη στο ποίημα του Αναγνωστάκη λειτουργεί συμβολικά, σαν ένας μικρόκοσμος στον οποίο καθρεφτίζεται η αλλοτρίωση ολόκληρης της Ελλάδας.  Κρίνεται σκόπιμο, να πλαισιώσετε την παρουσίαση με χωρία από  τα παρακάτω έργα: τα πεζογραφήματα του Γ. Ιωάννου «Στου Κεμάλ το σπίτι» και «Μες τους προσφυγικούς συνοικισμούς» ( ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, Γ΄Γενικού Λυκείου, Θεωρητική Κατεύθυνση 265-268 και 247-250 καθώς και με στίχους από τα ποιήματα της Λύντια Στεφάνου «Κατεδάφιση» και του Πρόδρομου Χ. Μάρκογλου «Το σπίτι» ( Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ΤΕΥΧΟΣ, σελ. 74, 108 αντίστοιχα)


2.     Αφού ανατρέξετε, κρατώντας σημειώσεις, βιβλιογραφικές παραπομπές, στατιστικά στοιχεία, εικόνες ή άλλα τεκμήρια,  σε έρευνες και άρθρα εγκρίτων εφημερίδων που αφορούν τις αλλοιώσεις της εικόνας της Ελλάδας γενικά και των μεγάλεων πόλεων συγκεκριμένα, να συντάξετε ένα  δικό σας άρθρο στο οποίο θα παρουσιάσετε σε κατηγορίες  τις συνηθέστερες αιτίες που καταστρέφουν τη φυσιογνωμία του φυσικού και του οικιστικού περιβάλλοντος στην εποχή μας, καθώς και τις κάθε είδους επιπτώσεις που αυτές συνεπάγονται  για τον τόπο και τον άνθρωπο. Μην παραλείψετε να εκτιμήσετε και το ρόλο που έχουν και οι ιστορικές συνθήκες  σ΄αυτή  τη μεταβολή.

Ενδεικτικά μπορείτε  να συμβουλευτείτε και τις παρακάτω διευθύνσεις:
 ΟΜΑΔΑ Δ,  ΟΙ ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ - ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ
  
                                          ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ      
1 .Επισκεφθείτε στη διέυθυνση http://www.komvos.edu.gr/dictionaries/dictonline/DictOnLineTri.htm
το ηλεκτρονικό λεξικό Κόμβος, εντοπίστε τις σημασίες (κυριολεκτικές και μεταφορικές ) των λέξεων Τράπεζα, μεταναστεύω, συναλλάσσομαι,  μάθημα, αλυσίδα, πληγώνω και μεταφέρετέ της με τη διαδικασία «αντιγραφή – επικόλληση», σε ένα αρχείο word  υπό μορφή ερμηνευτικών ορισμών. Στη συνέχεια, εξετάστε ποιες απ΄αυτές λειτουργούν συμβολικά στο ποίημα και προτείνετε γραπτώς, υπό μορφή απλού ορισμού αυτά που, κατά τη γνώμη σας, συμβολίζουν. Για την ερμηνεία, θα πρέπει να  αξιοποιήσετε τη χρονολογία του τίτλου, 1969 μ.Χ, τους στίχους 7,8 και τη φράση Η Ελλάς των Ελλήνων, ανατρέχοντας στο διαδίκτυο  και εντοπίζοντας  σε ποιες περιόδους και γεγονότα της νεότερης ιστορίας μας παραπέμπουν. Ενδεικτικά για
 τα ιστορικά γεγονότα μπορείτε να ακολουθήσετε τις διευθύνσεις: http://users.hol.gr/~kokkonis/courses/oc-res/index.htm2.Το ποίημα κινείται σε δύο χρονικά επίπεδα που οργανώνονται συμβολικά με άξονα την οδό Αιγύπτου: στο επίπεδο του παρόντος, που διαγράφεται πιο ρητά και στο επίπεδο του παρελθόντος, που συνάγεται έμμεσα, κατά τη διαδρομή του ποιήματος. Αφού εντοπίσετε  ποια χωρία του αναφέρονται σε κάθε ένα απ΄αυτά,  να δημιουργήσετε σε ένα αρχείο word, με τη διαδιακασία «Πίνακας, Εισαγωγή, πίνακας», ένα πίνακα με δύο κάθετες στήλες, μία για το παρόν ( ΤΩΡΑ) και μία για το παρελθόν (ΤΟΤΕ),  όπου θα ταξινομήσετε τα  χωρία αυτά αναλόγως. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε ένα σύντομο λογοτεχνικό δοκίμιο, όπου, με τη βοήθεια των δεδομένων του πίνακα,  θα ανασυνθέσετε την εικόνα του παρελθόντος σε αντίθεση με εκείνη του παρόντος. Στο δοκίμιο αυτό,  μην παραβλέψετε να εξετάσετε πώς και πόσο λειτουργούν σ΄αυτή την εξέλιξη η συναλλαγή, η μετανάστευση, η αστικοποιήση  αλλά και «το μάθημα» ελπίδας  από τους  μεγαλύτερους προς τους νεότερους.

    
                    
                  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ
βρείτε τα ποιήματα του Γιώργου Σεφέρη: « Με τον τρόπο του Γ.Σ.» , του Μανόλη Αναγνωστάκη: «Θεσσαλονίκη, Μέρες 1969, μ.Χ.», και του Μιχάλη Γκανά: « Η Ελλάδα που λες»    και με τη διαδικασία: «αντιγραφή – επικόλληση», αντιγράψτέ τα σε ένα αρχείο word, το ένα, δίπλα στο άλλο. Διαβάστε τα μεγαλοφώνως προσεκτικά, υπογραμμίζοντας και αντιπαραβάλλοντας στίχους, και καταγράψτε  σε τρεις διαφορετικές προτάσεις, τι είναι αυτό που «πληγώνει» στην Ελλάδα τον κάθε έναν από τους τρεις αφηγητές χωριστά;  Στη συνέχεια συντάξτε και μοιράστε στους συμμαθητές σας ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με μόνη ερώτηση την παρακάτω: «Τι σε πληγώνει στην Ελλάδα;»  ( μπορείτε επίσης να τρέξετε προγράμματα για διαδικτυακές συνομιλίες που συμμετέχει και ο καθηγητής με κάμερα, με κείμενο ή με φωνητική καθοδήγηση, όπως π.χ. το skype ή να πλοηγηθείτε σε αντίστοιχης λειτουργίας ιστοσελίδες όπως το http://www.dimdim.com/). Τέλος, συγκεντρώστε τις απαντήσεις , και  αναρτήστε τις σε ένα ομότιτλο κείμενο – δημοσκόπηση της σχολικής ιστοσελίδας / εφημερίδας. Οι απαντήσεις μπορεί να πλαισιώνονται από  σχετικές φωτογραφίες ή από δικά σας εικαστικά έργα με ανάλογα θέματα


2.Ερευνήστε στο διαδίκτυο με τη μηχανή αναζήτησης Google ελληνική μετανάστευση και Google ελληνική μετανάστευση εικόνες, τις περιόδους, τις περιοχές, τους λόγους και τις συνέπειες του ελληνικού μεταναστευτικού ρεύματος από το τέλος του 19ου αι.έως και το 1970 περίπου. Στη συνέχεια δημιουργήστε  ένα εικονογραφημένο ενημερωτικό άρθρο  με τίτλο « Ελληνική μετανάστευση  του 20 και του 21ου αιώνα» και ανεβάστέ το στη σχολική  ιστοσελίδα http://virtualschool.web.auth.gr/1.3/Praxis/BoravouEmigration.htmlhttp://www2.rizospastis.gr/story.do?id=3781998&publDate=10/8/1999


 

3.     Να γράψετε ένα στοχαστικό δοκίμιο με θέμα την επίδραση που μπορεί να έχουν οι πολιτικές επιλογές στη ζωή και το έργο των καλλιτεχνών και ενδεικτικό τίτλο « Η τέχνη κι η εποχή» )  

Βλ  και το σχετικό ομότιτλο δοκίμιο του  Γ. Σεφέρη http://ta4mx.blogspot.com/2010/04/blog-post.html

4.Αφού ανατρέξετε στη διεύθυνση  του ψηφιακού αρχείου της Νετ καθώς και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις  http://www.fhw.gr/chronos/15/en/1945_1950/index.html http://www.fhw.gr/chronos/15/en/1945_1950/index.html http://www.fhw.gr/chronos/15/en/1960_1970/03.html....,
να ετοιμάσετε ένα σύντομο video ή ένα αρχείο προβολής παρουσίασης με θέμα: «Η ελληνική ιστορία την περίοδο 1940 –1970»


4.     Να δημιουργήσετε μιας σύντομη προβολή παρουσίαση με θέμα:
 « Ο άνθρωπος Μ. Αναγνωστάκης όπως αποκαλύπτεται μέσα από στίχους  και συνεντεύξεις του»

6. Η αντιστασιακή ποίηση της πρώτης μεταπολεμικής γενιάς χαρακτηρίζεται μεριοκές φορές, κύρίως στην όψιμη φάση της και ποίηση της ήττας. Αφού ανατρέξετε σε σχετικές διευθύνσεις, που θα εντοπίσετε μόνοι σας, μεταξύ αυτών που σας δόθηκαν ως τώρα, προσπαθήστε να εντοπίσετε α. πού οφείλεται αυτός ο χαρακτηρισμός, β. αν είναι αντιφατικός προς τον όρο «αντιστασιακή ποίηση» και γ. αν ο Αναγνωστάκης, μέσα από τα ποιήματά του, φαίνεται να κλίνει προς την πλευρά της αντίστασης ή  προς την πλευρά της ήττας.
ΦΥΛΛΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο επιλέγοντας μία από τις παρακάτω απαντήσεις: «καθόλου», «λίγο», «αρκετά» «πολύ»


ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
1. Πιστεύετε ότι το σενάριο σας βοήθησε να κατανοήσετε καλύτερα τους προβληματισμούς της μεταπολεμικής, και συγκεκριμένα της αντιστασιακής, ποίησης;

2.Σε ποιο βαθμό αποκτήσατε νέες γνώσεις γύρω από επίκαιρα θέματα του τόπου, όπως π.χ. το περιβαλλοντικό, το μεταναστευτικό, η ποιότητα ζωής στις πόλεις κ.ά., κατά τη διάρκεια του σεναρίου;


3. Σε ποιο βαθμό κατανοήσατε ότι η ποιότητα της ζωής είναι αλληλένδετη με τις υπόλοιπες ιστορικές συνθήκες και την καθημερινή επιβίωση;

4. Πόσο είναι, κατά τη γνώμη σας, επίκαιρη στις μέρες μας η ποίηση του Μ. Αναγνωστάκη;

5. Βρίσκετε τον τρόπο διδασκαλίας - μελέτης με τις Τ.Π.Ε. περισσότερο ενδιαφέροντα, σε σχέση με τον παραδοσιακό;

6. Πιστεύετε ότι η ομαδική εργασία είναι πιο αποδοτική για σας σε σχέση με την ατομική;

7. Πιστεύετε ότι οι διδάσκοντες υποστήριξαν  την έρευνα και τη μελέτη σας στο βαθμό που σας ήταν απαραίτητο;

8. Σε ποιο βαθμό, κατά τη γνώμη σας, πέτυχαν στο έργο τους οι ομάδες της τάξης σας ; (απαντήστε για όλες τις άλλες ομάδες εκτός από τη δική σας)
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΟΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΟΙ

ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ-ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ


                                     Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου