Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

Παυλόπουλος στις επαναληπτικέςΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ 2011
ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ
Γιώργης Παυλόπουλος
Τά ντικλείδια
Ποίηση εναι μιά πόρτα νοιχτή.
Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν
τίποτα καί προσπερνονε. μως μερικοί
κάτι βλέπουν, τό μάτι τους ρπάζει κάτι
καί μαγεμένοι πηγαίνουνε νά μπον.
πόρτα τότε κλείνει. Χτυπνε μά κανείς
δέν τούς νοίγει. Ψάχνουνε γιά τό κλειδί.
Κανείς δέν ξέρει ποιός τό χει. κόμη
καί τή ζωή τους κάποτε χαλνε μάταια
γυρεύοντας τό μυστικό νά τήν νοίξουν.
Φτιάχνουν ντικλείδια. Προσπαθον.
πόρτα δέν νοίγει πιά. Δέν νοιξε ποτέ
γιά σους μπόρεσαν νά δον στό βάθος.
σως τά ποιήματα πού γράφτηκαν
πό τότε πού πάρχει κόσμος
εναι μιά τέλειωτη ρμαθιά ντικλείδια
γιά ν’ νοίξουμε τήν πόρτα τς Ποίησης.
Μά Ποίηση εναι μιά πόρτα νοιχτή.
(Τά ντικλείδια, 1988)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
Α1. Κύρια γνωρίσματα της ποίησης του Γιώργη Παυλόπουλου είναι η χρήση καθημερινού λεξιλογίου, ο παρατακτικός λόγος και η συμβολιστική γραφή. Για καθένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά να γράψετε ένα αντίστοιχο παράδειγμα από το ποίημα
που σας δόθηκε.
                                                                                                 Μονάδες 15
Β1. Σύμφωνα με την Τασούλα Καραγεωργίου: «Tο ποίημα του Παυλόπουλου τελειώνει όπως άρχισε. Η Ποίηση είναι μια πόρτα ανοικτή˙ η πρόσκληση ανανεώνεται˙ η
περιπέτεια δεν έχει τέλος». Σε ποιο σχήμα λόγου αναφέρεται η Τ. Καραγεωργίου; 
                                                                                                (μονάδες 5)
Να σχολιάσετε τη συγκεκριμένη επιλογή του σχήματος αυτού από τον ποιητή. (μονάδες 15)
                                                                                                Μονάδες 20
Β2.α) Γιατί, κατά τη γνώμη σας, ο ποιητής χρησιμοποιεί στα «ντικλείδια» το α΄ και γ΄ πληθυντικό πρόσωπο για την εξιστόρηση και ερμηνεία του ποιητικού του μύθου; 
                                                                                               (μονάδες 10)
β) Να περιγράψετε δύο εικόνες με τις οποίες ο ποιητής δημιουργεί μια ατμόσφαιρα μυστηριακή. (μονάδες 10)
                                                                                           Μονάδες 20
Γ1. Να σχολιάσετε τους παρακάτω στίχους:
α) Πολλοί κοιτάζουν μέσα χωρίς νά βλέπουν
τίποτα καί προσπερνονε.
(σε μία παράγραφο περίπου 60-80 λέξεων)               (μονάδες 10)
β) κόμη
καί τή ζωή τους κάποτε χαλνε μάταια
γυρεύοντας τό μυστικό νά τήν νοίξουν.
Φτιάχνουν ντικλείδια.
(σε μία παράγραφο περίπου 80-100 λέξεων)   (μονάδες 15)
                                                                                           Μονάδες 25
Δ1. Να συγκρίνετε ως προς το περιεχόμενο το ποίημα του Γ. Παυλόπουλου «Τά ντικλείδια» με το ποίημα του Γ. Στογιαννίδη « ποίηση».
                                                                                          Μονάδες 20

ποίηση
ποίηση εναι σκληρ
δν τν κερδίζεις μ ψέματα,
δν τν λλάζεις ξεκοιλιάζοντας τράπουλες
θυμιατίζοντας τν ξω ποδ.
Φωτι
πο βαστάει π’ τν κόλαση
κα πο μελτέμια Αγουστιάτικα
λουτρ αματικ
πο ο δυστυχισμένοι νειρεύονται.
ποίηση σο φαιρε τν πραγματικότητα
φήνοντάς σε στς προσβάσεις το πνου
ν μηρυκάζεις λέξεις.
Κάποτε γγελος Κυρίου ρχεται
ν σο λλάξει τ μουσκεμένο προσκέφαλο.
ποίηση εναι πι σκληρ μοναξιά.
(Από τη συλλογή του Γιώργου Στογιαννίδη, Στίς
προσβάσεις το πνου, 1976)__

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου