Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 32η


32.   Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet.  Quam multas imagines fortissimorum virorum— non solum ad intuendum, verum etiam ad imitandum—scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
 1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
libri                                                κλητική ενικού
sapientium                                    αφαιρετική ενικού
voces                                              κλητική ενικού
exemplorum                                 ονομαστική πληθυντικού
vetustas                                          δοτική ενικού
tenebris                                         ονομαστική πληθυντικού
lumen                                            ονομαστική πληθυντικού
multas imagines                            κλητική ενικού
fortissimorum virorum                   αιτιατική ενικού
scriptores                                       κλητική ενικού
rem publicam                                 γενική ενικού
homines                                       ονομαστική ενικού
mentem meam                           γενική πληθυντικού
laudem                                         κλητική ενικού
omnes cruciatus                         γενική ενικού
corporis                                       ονομαστική πληθυντικού
omnia pericula                      αιτιατική ενικού
mortis                                    ονομαστική ενικού
salute vestra                          δοτική ενικού
tantas dimicationes               δοτική ενικού

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
iacerent                                  α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
accederet                               β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
intuendum                            αρχικούς χρόνους
imitandum                            β ενικό προστακτικής ενεστώτα
reliquerunt                            β ενικό προστακτικής ενεστώτα
gerendi                                   γ πληθυντικό υποτακτκής μέλλοντα
proponebam                          γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου
Colendo                             απαρέμφατο παρακειμένου
cogitando                                 β πληθυντικό προστακτικής μέλλοντα
expetendo                               γ ενικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
ducendo                                  β ενικό προστακτικής ενεστώτα
obicere                                     β ενικό οριστικής ενεστώτα
 potui                                       β ενικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού

3. Αναγνώριση του υποθετικού λόγου και μετατροπή στα άλλα είδη:  
quae iacerent in tenebris omnia, nisi litterarum lumen accederet.  

4α. Να γράψετε τους αντίστοιχους τύπους στους άλλους βαθμούς:   
Pleni, plenae, plena, multas, fortissimorum, cupidus, excellentes, parvi.
4β. Να κλιθούν :  
quae : ενικό πληθυντικό ίδιο γένος-  
nobis: ενικό πληθυντικό ίδιο πρόσωπο
meam: ενικό πληθυντικό ίδιο γένος

5α. Στην άλλη φωνή:   Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! /
Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. /
Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. 

5β  : Να γίνουν μετοχικές: Quas ego  semper mihi proponebam, /
laudem et honestatem solum expetendo, / 
omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo

6. Να δηλωθεί ο σκοπός με 6 τρόπους: 
 ad intuendum, / ad imitandum  imagines

7. Συντακτική αναγνώριση:   
plenae, sapientium, exemplorum, litterarum, imagines, administrandi,
mihi, homines, expetendo, cruciatus, corporis, mortis, parvi, me, obicere, pro salute .

8. Γερουνδιακή έλξη Colendo et cogitando homines excellentes /  laudem et honestatem   expetendo

9α.  Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Archia dixit:   Quas... proponebam

9β.  Σε πλάγιο λόγο με εξάρτηση: Caesar dixit:  Pleni omnes sunt libri, plenae sapientium voces, plena exemplorum vetustas; quae iacerent in tenebris omnia,/  
Quam multas imagines fortissimorum virorum scriptores et Graeci et Latini nobis reliquerunt! / Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. /
Sic enim me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

10. Από πλάγιο σε ευθύ : omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo

2 σχόλια:

  1. ωραία προσπάθεια-λύκειο ΚΥΠΑΡΙΣΣΊΑΣ!!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. polu kalh douleia..tha boithouse parapanw an eixe kai tis apanthseis gia na diorthwsoume kai tuxon lathoi!

    ΑπάντησηΔιαγραφή