Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 36η

36. Manius Curius Dentātus maximā frugalitāte utebātur, quo facilius divitias contemnĕre posset. Die quodam Samnitium legāti ad eum venērunt. Ille se in scamno assidentem apud focum et ex ligneo catillo cenantem eis spectandum praebuit. Samnitium divitias contempsit et Samnītes paupertātem eius mirāti sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uterētur, vultum risu solvit et protinus dixit: " Supervacaneae, nē dicam ineptae, legatiōnis ministri, narrāte Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperāre quam ipsum fieri locuplētem; et mementōte me nec acie vinci nec pecuniā corrumpi posse".
 
                                                        ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:
frugalitāte                        κλητική ενικού
Die quodam                  ονομαστική πληθυντικού
scamno                         αιτιατική πληθυντικού
focum                             ονομαστική ενικού
ligneo catillo                 ονομαστική πληθυντικού
paupertātem                αφαιρετική ενικού
pondus                          ονομαστική πληθυντικού
auri                               ονομαστική ενικού
ministri                           κλητική ενικού
locuplētem                     δοτική ενικού
acie                               γενική ενικού
vultum                           ονομαστική πληθυντικού
risu                                γενική ενικού

2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται
utebātur                       β ενικό προστακτικής
posset                         β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
venērunt                        απαρέμφατο μέλλοντα
assidentem                 β ενικό οριστικής μέλλοντα
praebuit                       αφαιρετική σουπίνου
contempsit                  γενική γερουνδίου
mirāti sunt                    β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
attulissent                    απαρέμφατο ενεστώτα
missum                         γ πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
dicam                          β ενικό προστακτικής ενεστώτα
 fieri                              β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
mementōte                 β πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
vinci                                 αιτιατική σουπίνου
corrumpi                          β ενικό οριστικής παρακειμένου

3. Να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στους άλλους βαθμούς, όπου αυτό είναι δυνατό.

 maximā
facilius
ligneo
locuplētem
magnum
 

4. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις προτάσεις :     
quo facilius divitias contemnĕre posset /    
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent /  
ut eo uterētur /  
nē dicam :
 

5.Να χαρακτηριστούν συντακτικά οι τύποι:
 frugalitāte, facilius, se, assidentem, spectandum, eius ,pondus, auri,eo,risu, corrumpi
 

6. Στην άλλη φωνή:
Samnitium divitias contempsit
vultum risu solvit et protinus dixit
cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent,
 

7. Να δηλωθεί ο σκοπός με 5 άλλους τρόπους:  spectandum
 
8. Να δηλωθεί η απαγόρευση με δύο τρόπους: narrāte Samnitibus
9.      α.   Die... venerunt : Σε πλάγιο με εξάρτηση: Aliquis dixit
         β.  Ministri...   locupletem  :   Σε πλάγιο με εξάρτηση : Manius   Curius   imperat  

         γ.  «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri,  narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare quam ipsum fieri   locupletem». Σε πλάγιο με εξάρτηση:  Manius admonuit  

10. Από πλάγιο σε ευθύ: narrate... locupletem./   mementote.., posse .
 
11. 
 Να γίνει αφαιρετική απόλυτη: cum (Samnites) magnum pondus auri attullissent .
 
12. Να ενωθούν και να γίνει μετοχική η πρώτη πρόταση:
                  Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt/
                                (Manius Curius) vultum risu solvit et protinus dixit
13. . Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: Να αναγνωρίσετε τις δευτερεύουσες προτάσεις του παραπάνω αποσπάσματος και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς τους
14.   sanctum: να γράψετε την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο συγκριτικό και στον υπερθετικό βαθμό, στο γένος που βρίσκεται. 

     facilius : να γράψετε τους τρεις βαθμούς του αντίστοιχου επιθέτου στην αφαιρετική του ενικού αριθμού στο αρσενικό γένος. 

2 σχόλια:

  1. Από αστοχία φαντάζομαι το sanctum της ερώτησης 14 βρίσκεται στην ενότητα 36 αντί για την 34. Κατά τα άλλα οι μαθητές μου λύνουν μανιωδώς τις ασκήσεις σου. Σ' ευχαριστούμε και πάλι που τους βοηθάς να εξασκούνται!!!

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Να ΄στε καλά. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας.

    ΑπάντησηΔιαγραφή