Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 3η

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η Η περιπέτεια της Ανδρομέδας

KEIMENO:

Cepheus et Cassiope Andromedam filiam habent. Cassiope, superba forma sua, cum Nymphis se comparat. Neptunus iratus ad oram Aethiopiae urget beluam marinam, quae incolis nocet. Oraculum incolis respondet: " regia hostia deo placet!" Tum Cepheus Andromedam ad scopulum adligat; belua ad Andromedam se movet. Repente Perseus calceis pennatis advolat; puellam videt et stupet forma puellae. Perseus hasta beluam delet et Andromedam liberat. Cepheus, Cassiope et incolae Aethiopiae valde gaudent.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ο Κηφέας και η Κασσιόπη έχουν μια κόρη, την Ανδρομέδα. Η Κασσιόπη, περήφανη για την ομορφιά της, συγκρίνει τον εαυτό της με τις Νηρηίδες. Ο Ποσειδώνας θυμωμένος στέλνει στην ακτή της Αιθιοπίας ένα θαλασσινό θεριό (κήτος), που αφανίζει τους κατοίκους. Το μαντείο απαντά (έτσι) στους κατοίκους: «Στο θεό αρέσει βασιλικό σφάγιο». Τότε ο Κηφέας δένει την Ανδρομέδα πάνω σε ένα βράχο. Το κήτος κατευθύνεται προς την Ανδρομέδα. Ξαφνικά καταφτάνει πετώ­ντας ο Περσέας με τα φτερωτά σανδάλια του- βλέπει την κόρη και θαμπώνεται από την ομορφιά της. Ο Περσέας σκοτώνει το κήτος με το δόρυ και απελευθερώνει την Ανδρομέδα. Ο Κηφέας, η Κασσιόπη και οι κάτοικοι της Αιθιοπίας χαίρονται πάρα πολύ.

Ταξινόμηση των λέξεων

Ουσιαστικά

Α' Κλίση

Cassiope -es (θηλ., χωρίς πληθ.) filia -ae (θηλ.)

forma-ae (θηλ.) Nympha -ae (θηλ.)

ora -ae (θηλ.) Aethiopia -ae (θηλ., χωρίς πληθ.)

hostia -ae (θηλ.) puella -ae (θηλ.)

hasta -ae (θηλ.) belua -ae (θηλ.)

Andromeda -ae (θηλ., χωρίς πληθ.) incola -ae (αρσ.)

Β' Κλίση

Cepheus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)

Neptunus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)

oraculum -i (ουδ.) deus -i (αρσ.)

scopulus -i (αρσ.) calceus -i (αρσ.)

Perseus -i (αρσ., χωρίς πληθ.)


Επίθετα
Β' Κλίση

superbus -a -um,

marinus -a -um

pennatus -a -um,

iratus -a -um,

regius -a –um

Ρήματα
1η Συζυγία

comparo, comparavi, comparatum, comparare

adligo, adligavi, adligatum, adligare

advolo, advolavi, advolatum, advolare

libero, liberavi, liberatum, iiberare

2η Συζυγία

habeo, habui, habitum, habere

noceo, nocui, nocitum, nocere

respondeo, respondi, responsum, respondere

video, vidi, visum, videre

deleo, delevi, deletum, delere

urgeo, ursi, -, urgere

placeo, placui / placitus sum, placitum, placere

moveo, movi, motum, movere

stupeo, stupui, -, stupere

gaudeo, gavisus sum, gavisum, gaudere (ημιαποθετικό)

Αντωνυμίες

suus -a -um (κτητική) se (προσωπική)

qui, quae, quod (αναφορική)

Επιρρήματα

tum repente valde

Σύνδεσμοι

et (συμπλεκτικός)

Προθέσεις

cum (+ αφαιρ.) ad (+ αιτιατ.)

Κλίση των κύριων ονομάτων του κειμένου:

Nom. Cepheus Perseus Cassiope

Gen. Cephei / Cepheos Persei / Perseos Cassiopes

Dat. Cepheo Perseo Cassiopae

Acc. Cepheum / Cephea Perseum / Persea Cassiopen

Voc. Cepheu Perseu Cassiope

Abl. Cepheo Perseo Cassiope

Nom. Andromeda (-e) Nympha (-e) Nymphae

Gen. Andromedae (-es) Nymphae (-es) Nympharum

Dat. Andromedae Nymphae Nymphis

Acc. Andromedam (-an, -en) Nympham (-en) Nymphas

Voc. Andromeda (-e) Nympha (-e) Nymphae

Abl. Andromeda (-e) [Nympha (-e) Nymphis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου