Τρίτη, 27 Οκτωβρίου 2009

ΛΑΤΙΝΙΚΑ Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 6η


                                    Ενότητα 6η    Οι Νόμοι

In ea civitate, quam leges continent, boni viri libenter leges servant. Lex enim est fundamentum libertatis, fons aequitatis.
Mens et animus et consilium et sententia civitatis posita est in legibus. Ut corpora nostra sine mente, sic civitas sine lege non stat. Legum ministri sunt magistratus, legum interpretes iudices, legum denique omnes servi sumus; sic enim liberi esse possumus.


Μετάφραση
 Στην πολιτεία που τη στεριώνουν οι νόμοι, οι καλοί πολίτες τηρούν τους νόμους πρόθυμα: γιατί ο νόμος είναι το θεμέλιο της ελευθερίας και η πηγή της δικαιοσύνης. Ο νους, η ψυχή, η σκέψη και η κρίση της πολιτείας βρίσκονται στους νόμους. Όπως τα σώματα μας δεν υπάρ­χουν χωρίς την ψυχή, έτσι και η πολιτεία δε στέκεται χωρίς το νόμο. Οι άρχοντες είναι θεράποντες των νόμων, οι δικαστές είναι ερμηνευ­τές των νόμων και, τέλος, όλοι εμείς είμαστε υπηρέτες των νόμων γιατί έτσι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι.

Ταξινόμηση των λέξεων
 Ουσιαστικά
Α' Κλίση
sententia -ae (θηλ.)
Β' Κλίση
vir, viri (αρσ.)                 
animus -i (αρσ.)                  
 consilium -ii (-i) (ουδ.)
fundamentum -i (ουδ.)   
minister, ministri (αρσ.)   
servus -i (αρσ.)
Γ Κλίση
civitas -atis [θηλ., γεν. πληθ. civitat(i)um]
lex, legis (θηλ.)
libertas -atis (θηλ.)
fons, fontis (αρσ., γεν. πληθ. fontium)
aequitas -atis [θηλ., ο πληθ. δε χρησιμοποιείται (αφηρημένη έννοια)]
mens, mentis (θηλ., γεν. πληθ. mentium)
corpus, corporis (ουδ.)
interpres, interpretis (αρσ. και θηλ.)
iudex, iudicis (αρσ.)
Δ' Κλίση
magistratus -us (αρσ.)
Επίθετα
Β΄ Κλίση


bonus -a –um.
positus -a -um (μτχ. παρακειμένου του ρήματος pono 3: τοποθετώ)
liber -a –um.

Γ' Κλίση
omnis, omnis, omne
    Ρήματα

1 η Συζυγία
servo, servavi, servatum, servare
sto, steti, statum, stare
2η Συζυγία
contineo, continui, contentum, continere
3η Συζυγία
pono, posui, positum, ponere
Βοηθητικό ρήμα
sum, fui, -, esse
Σύνθετο του sum
possum, potui, -, posse
Αντωνυμίες
is, ea, id (οριστική)
qui, quae, quod (αναφορική)
noster, nostra, nostrum (κτητική)
Επιρρήματα
libenter,   denique
Σύνδεσμοι
enim (αιτιολογικός-παρατακτικός)
et (συμπλεκτικός)
ut (παραβολικός)
Προθέσεις
in (+ αφαιρ.)  
sine (+ αφαιρ.)

1 σχόλιο:

  1. Με άγχος , επειδή μετά από χρόνια θα διδάξω Λατινικά σε ενισχυτική, βρήκα μεγάλη βοήθεια από τα ποστς σας.
    Ευχαριστώ

    ΑπάντησηΔιαγραφή