Σάββατο, 18 Φεβρουαρίου 2012

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 42η


42. Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt; quorum auctoritatem secuti multi, non solum improbi verum etiam imperiti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent. Nunc intellego, si iste in Manliana castra pervenerit, quo intendit, neminem tam stultum fore, qui non videat coniurationem esse factam, neminem tam improbum, qui non fateatur.

Β. Παρατηρήσεις
1. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις :
hoc ordine                                                  ονομαστική ενικού
spem                                                           γενική ενικού
mollibus sententiis                                   ονομαστική ενικού
coniurationemque nascentem                  ονομαστική ενικού
auctoritatem                                               κλητική ενικού
improbi                                                       γενική πληθυντικού
imperiti                                                      γενική ενικού
coniurationem                                          κλητική ενικού
improbum                                            αιτιατική πληθυντικού 

β) Να κλιθούν οι αντωνυμίες, ενικό και πληθυντικό στο ίδιο γένος:  
Nonnulli, ea, quae, hunc,  iste , neminem.

2. α) Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους παρακάτω τύπους :
imminent                           γ ενικό οριστικής μέλλοντα
videant                               σουπίνο αφαιρετική
dissimulent                       δοτική γερουνδίου
nascentem                          β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα
confirmaverunt                 β πληθυντικό υποτακτικής ενεστώτα και παρατατικού
secuti                                  β ενικό κ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα
animadvertissem               μετοχή μέλλοντα  
dicerent                               α πληθυντικό υποτακτικής παρακειμένου
intellego                              β πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου
pervenerit                           μετοχή ενεστώτα
intendit                                απαρέμφατο ενεστώτα  
esse factam                          β ενικό υποτακτικής ενεστώτα
fateatur                                 α πληθυντικό υποτακτικής υπερσυντελίκου

2β)  Να γράψετε τους άλλους βαθμούς όπου είναι δυνατόν (τα επίθετα ίδια πτώση, γένος και αριθμό) : 
 mollibus, multi, improbi, imperiti, crudeliter, regie, stultum, improbum.

3. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι προτάσεις,  τον τρόπο εισαγωγής τους  και να αιτιολογήσετε την έγκλιση και το χρόνο εκφοράς τους:
qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent:/
 qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;/
 qui non videat coniurationem esse factam, qui non fateatur.

 4. α)  qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt;: Να μετατραπεί η ενεργητική φωνή στην παθητική

4β. Οι υποθετικοί λόγοι να γραφούν σε όλα τα είδη(4): 
  si in hunc animadvertissem/
si iste in Manliana castra pervenerit.

4 γ. Να γίνει μετοχική η πρώτη: qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt./
 Να γίνει μετοχική:  ea, quae imminent

5. Ανάλυση μετοχών:  coniurationem nascentem confirmaverunt

6. Να αιτιολογήσετε γιατί η παρακάτω αναφορική πρόταση εκφέρεται με οριστική, παρόλο που
βρίσκεται στα πλαίσια του πλαγίου λόγου. «quo intendit»

6. Από ευθύ σε πλάγιο με εξάρτηση:   Dicit   Quintus   Mucius   Scaevola      :
 «Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent:
 qui spem Catilinae mollibus sententiis aluerunt coniurationemque nascentem non credendo confirmaverunt»

7. . από πλάγιο σε ευθύ: 
 Nunc intellego... neminem... fore /
 (multi) crudeliter et regie id factum esse dicerent/
 ... qui non videat coniurationem esse factam


1 σχόλιο:

  1. Καλησπέρα σας
    Πού μπορούμε να βρούμε τις απαντήσεις των ασκήσεων ;

    ΑπάντησηΔιαγραφή