Τετάρτη, 23 Νοεμβρίου 2011

ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ - ΕΝΟΤΗΤΑ 29η


ΕΝΟΤΗΤΑ 29η
 Cum Octavianus post victoriam Actiacam Romam rediret, homo quidam ei occurit corvum tenens; instituerat haec dicere: "Ave, Caesar, victor imperator". Caesaris multum interfuit corvum emere; itaque viginti milibus sestertium eum emit. Id exemplum sutorem quendam incitavit, ut corvum doceret parem salutationem. Diu operam frustra impendebat; quotiescumque avis non respondebat, sutor dicere solebat "Oleum et operam perdidi". Tandem corvus salutationem didicit et sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit. Audita salutatione Caesar dixit: " Domi satis salutationum talium audio". Tum venit corvo in mentem verborum domini sui: "Oleum et operam perdidi". Ad haec verba Augustus risit emitque avem tanti, quanti nullam adhuc emerat.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:
parem salutationem : αφαιρετική ενικού αριθμού
corvum :                          την ίδια πτώση του άλλου αριθμού
milibus :                ονομαστική και γενική του ίδιου αριθμού
 homo quidam:           ονομαστική πληθυντικού
Id exemplum                   αιτιατική πληθυντικού
 sutorem quendam         γενική πληθυντικού
haec verba                        γενική ενικού

2.  Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθέναν από τους ρηματικούς τύπους:
interfuit : απαρέμφατο του ίδιου χρόνου
emere : ονομαστική πληθυντικού  μετοχής ενεστώτα στο αρσενικό γένος
doceret : το ίδιο πρόσωπο  υποτακτικής μέλλοντα της ίδιας φωνής
impendebat : γενική γερουνδίου
solebat : α΄ ενικό πρόσωπο οριστικής υπερσυντελίκου
didicit : α΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής παρατατικού της ίδιας φωνής
dicere : β΄ ενικό πρόσωπο προστακτικής ενεστώτα της ίδιας φωνής
 rediret   : β΄ πληθυντικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστώτα
 risit      : β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικής παρατατικού της ίδιας φωνής
attulit   : γ΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα.
tenens : β΄ ενικό πρόσωπο υποτακτικήςενεστώτα της ίδιας φωνής
instituerat  :  δοτική γερουνδίου
doceret                 γ ενικό  υποτακτικής μέλλοντα
respondebat,       γ πληθυντικό  οριστικής μέλλοντα
solebat                  γ ενικό υποτακτικής παρακειμένου

3.α. multum, parem, diu, cupidus, satis : Nα γράψετε τους αντίστοιχους τύπους των άλλων βαθμών.
 β. «Oleum et operam perdidi»: Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση: Sutor solebat dicere...
γ. sutor, cupidus pecuniae, eum Caesari attulit: Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική.

4. Να αναγνωριστούν οι παρακάτω προτάσεις (εισαγωγή, εκφορά, κλπ.):
ut corvum doceret parem salutationem,/
quotiescumque avis non respondebat, /
quanti nullam adhuc emerat

5. Συντακτική αναγνώριση λέξεων:
 imperator, Caesaris, sestertium, pecuniae, salutationum, verborum, domini, quanti.
6. Audita salutatione:Να αναλυθεί σε δευτερεύουσα πρόταση

7.: «Domi satis salutationum talium audio» Να μεταφέρετε την πρόταση στον πλάγιο λόγο με εξάρτηση από τη φράση:   Caesar dicit

8. eum instituerat (homo) haec dicere,/  
   Id exemplum sutorem quendam incitavit ut corvum doceret parem salutationem :                 Από πλάγιο σε ευθύ

9.  cum Octavianus rediret,   quotiescumque avis non respondebat : Να μετατραπούν οι προτάσεις σε μετοχές.

1 σχόλιο:

  1. Γιατί δεν προσπαθείς να ασκηθείς απαντώντας στις ασκήσεις;Έχω την εντύπωση πως αν ζητήσεις από τον καθηγητή σου να ελέγξει τις απαντήσεις σου θα το έκανε με χαρά. Ακόμα και σε μένα να έστελνες τις απαντήσεις σου θα σου επεσήμαινα τυχόν λάθη. Να είσαι καλά και να με συγχωρείς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή